ACM bepaalt hoogte inkomsten offshore windenergie

acm energie vergelijken

De Autoriteit Consument & Markt zal de hoogte van de inkomsten gaan bepalen van een nieuw te bouwen elektriciteitsnet op zee. De verwachting is dat TenneT de netbeheerder zal worden van het elektriciteitsnet dat word verbonden met de windmolenparken op zee.

ACM heeft ontwerpvoorstel al klaar

De ACM heeft al regels opgesteld waaraan de netbeheerder aan moet voldoen en daar horen de inkomsten ook bij. Het Ministerie van Economische Zaken zal een subsidie hiervoor verstrekken. Mocht de subsidie niet voldoende zijn dan worden de inkomsten van de transporttarieven aangewend van het landelijke hoogspanningsnet.

3500 mw extra aan windenergie op zee

De overheid heeft in de plannen van het Energieakkoord vastgelegd dat er 3500 megawatt aan offshore windenergie moet worden bijgebouwd. Wat ook in de regels van de ACM is vastgelegd is de vergoeding die zal worden verstrekt voor de bouw van het elektriciteitsnet op zee en het beheer ervan. Daarom zal de ACM alleen de kosten vergoeden die puur noodzakelijk zijn, daarmee stimuleert de Toezichthouder de netbeheerder om zo efficiënt mogelijk te werken.

Toezichthouder gaat efficiëntie toetsen

De ACM zal dan ook een toets uitvoeren om de efficiëntie te testen nadat het elektriciteitsnet in gebruik is genomen. De afschrijvingstermijn van het net op zee zal 20 jaar zijn. Voor de netbeheerder geeft dit zekerheid alsook duidelijkheid. Wanneer er over een paar jaar besloten word om deze afschrijvingstermijn te verlengen dan kan de ACM dit verlengen. De betrokken partijen krijgen 6 weken de tijd om op de voorstellen te reageren. De ACM zal in het najaar een definitief besluit gaan nemen.

 

Plaats een reactie