ACM gaat openbaar gasregister bijhouden

Nu de gasaansluitplicht is vervallen gaat de ACM een openbaar gasregister bijhouden. In dit register wordt de informatie van de gemeenten over de gasaansluitingen vastgelegd. Dat houdt in dat gemeenten aan de ACM moeten doorgeven wat hun besluiten zijn ten opzichte van gasloze wijken. Ook over wijken die wel een gasaansluiting krijgen.

Alle informatie over gasaansluitingen vastgelegd in openbaar gasregister

Bij gasloze wijken kan er een warmteplan worden opgesteld. En er zijn andere alternatieven voor verwarming. Al deze beslissingen komen te staan in het register. In principe krijgen nieuwbouw wijken geen gasaansluiting meer. Stel er zijn uitzonderingen dan moet dat aangegeven worden. Het kan namelijk voorkomen dat een gasaansluiting nodig is. Hier moeten dan zwaarwegende redenen voor zijn.

Aansluiting op warmtenet blijkt niet altijd mogelijk

Een wijk kan bijvoorbeeld niet altijd op een warmtevoorziening worden aangesloten. Het kan zijn dat de afstand tot de warmteaansluiting te groot blijkt. Het kan ook voorkomen dat er een planning is gemaakt voor het aantal warmteaansluitingen, als deze doelstelling al is behaald dan kan een gasaansluiting nog steeds nodig zijn.

Datum dat verplichte gasaansluiting zou vervallen vervroegd

In eerste instantie zou de verplichte gasaansluiting komen te vervallen vanaf 1 januari 2019. De overheid besloot deze datum te vervroegen. Meer dan 50% van de opgeleverde nieuwbouwwoningen is al van het gas af. Maar zijn er nog 100.000 nieuwbouwwoningen die toch een gasaansluiting krijgen. Dit heeft te maken met het feit dat de vergunningen hiervoor al waren ingediend voor 1 juli 2018.

Nieuwbouw moet aangepast worden aan nieuwe besluiten

Gemeenten moeten in hun bouwbesluiten nieuwe wijken aanwijzen die gasvrij zijn. Daarvoor ontvangen zij een vergoeding. Als zij voor 1 oktober 2018 hun plannen kenbaar maken, dan kunnen zij voor 1 december betaald krijgen. Ook bouwbedrijven en projectontwikkelaars moeten hun bouwplannen daarop aanpassen. Zij kunnen dan alternatieven gebruiken om de nieuwbouwwoningen gasvrij te bouwen.

Plaats een reactie