ACM legt boete op aan Fenor en Robin energie inzake onduidelijke energierekening

ACM legt boete op aan Fenor en Robin Energie. Deze dwangsom komt voort uit het onderzoek van vorig jaar. Dit onderzoek was gericht op het versturen van onduidelijke energierekeningen door de energieleveranciers. Een verstuurde energierekening moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Van de 40 onderzochte energieleveranciers hadden slechts 16 hun energierekening volgens de norm verstuurd.

Deadline was op 1 juli 2017

Nadat het onderzoek afgerond was eiste de ACM dat er een einde moest komen aan onduidelijke en vage energierekeningen. De ACM gaf de energieleveranciers in kwestie tot 1 juli 2017 vorig jaar de tijd om hun zaken op orde te brengen. Bovengenoemde energieleveranciers wordt verweten dat hun tarieven niet duidelijk waren. Zo was het niet na te gaan welk tarief klanten betaalden over hun verbruik.

Energieleveranciers krijgen tot 1 februari 2018 de tijd orde op zaken te stellen

De ACM concludeerde dat er drie energieleveranciers waren die niet voldeden aan de regels. Ondanks de waarschuwing van de ACM vorig jaar hebben beide energieleveranciers hun zaken niet tijdig in orde gemaakt. De herstelsanctie moet voor 1 februari 2018 voldaan zijn. Elke dag die verstrijkt na deze datum kan hun €1000 per dag gaan kosten.

Energierekening moet ten alle tijde duidelijk zijn

Energieleveranciers zijn verplicht de tarieven te hanteren zoals overeengekomen in het energiecontract. Wanneer er zich wijzigingen voordoen moet dit duidelijk worden gecommuniceerd. Dit dient ook apart te worden aangegeven. Op die manier kan de klant narekenen of de energieleverancier zich aan de regels heeft gehouden. Het maken van een energievergelijking moet op een simpele manier kunnen vindt de ACM. Ook de energierekening behoort daartoe en deze moet vooral in duidelijke taal te lezen zijn.

Bewaar alle documentatie vanuit de energieleverancier goed

Bij een overstap is het aan te raden om de bevestigingsmail goed door te nemen. Staan de leveringstarieven goed vermeld? Welk leveringstarief gaat u betalen voor energie en gas? Ziet u deze niet staan? Vraag dan om duidelijkheid aan uw energieleverancier. Bewaar uw bevestigingsmail en energiecontract daarom goed. Zo kunt u achteraf alles goed narekenen. In een energievergelijking staat onder het tabblad extra informatie de prijs per kWh en m3. Noteer deze prijzen desnoods op een apart papiertje en bewaar deze bij uw energiecontract.

Plaats een reactie