ACM: Netbeheerders moeten zich beperken in commerciële activiteiten

energieopslagDe ACM schreef gister op haar website dat zij vinden dat netbeheerders en netwerkbedrijven zich moeten beperken in hun activiteiten. Zo krijgt de energiemarkt voldoende de kans om de energietransitie te versnellen. Verder zal dat leiden tot scherpere prijzen en innovatieve oplossingen. De netbeheerder zelf moet zich op haar eigen taken blijven richten: gebruikers toegang geven tot het elektriciteitsnet en het transporteren van energie.

ACM pleit voor snellere afwikkeling VET

Daarmee geeft de Autoriteit gehoor aan het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie. Gisteren schreven we al dat de Consumentenbond en de VEMW in een brief hun zorgen hebben geuit over de rol van de netbeheerders. Deze moest verduidelijkt worden omdat sommige netbeheerders commerciële diensten verlenen. Dit sluit andere partijen uit en deze kunnen niet concurreren met de netwerkbedrijven.

Geef andere partijen de kans in energiemarkt

ACM vindt dan ook dat andere partijen hierdoor worden achtergesteld ten opzichte van de netbeheerder en dat kan niet. Een netbeheerder hoeft zich niet met energie besparing bezig te houden dit kan prima door een externe partij gedaan worden. Dit is goed voor de concurrentie en de scherpere prijzen. De rolverdeling van de netbeheerders moet beter uiteengezet worden in de VET. De ACM is dan ook voor een snelle afwikkeling van deze wet.

Rol netbeheerder kan tijdelijk verruimt worden

Heel veel producten en diensten die betrekking hebben op de energietransitie werken nog niet naar behoren. Dit heeft te maken met een opvolging van innovatieve technieken. In dit proces zou de netbeheerder misschien meer ruimte mogen krijgen wanneer dit bij het totaalplaatje past binnen hun taken. De VET omschrijft duidelijk welke taken een netbeheerder wel of niet mag uitvoeren. Ook mogen de activiteiten van de netbeheerder andere partijen niet hinderen.

Betere taakverdeling netwerkbedrijven geeft meer inzicht aan derden

Er zijn bijvoorbeeld partijen die diensten voor elektriciteitsopslag willen verlenen. Wanneer een netbeheerder deze activiteiten op zich neemt verstoort dit de concurrentie. De ACM zocht uit of de VET uitvoerbaar en te handhaven is. Wanneer de taken van de netbeheerder scherper worden afgebakend zal dit leiden tot een verbetering ten opzichte van de huidige regelgeving. Voor andere partijen word het duidelijk wat zij kunnen verwachten aan concurrentie vanuit de netbeheerders. Ook kan de Autoriteit dan optreden tegen de netwerkbedrijven/netbeheerders wanneer dit wenselijk is.