ACM stelt plafond in voor Nuon Standaardprijs en modelcontract

De ACM heeft een plafond ingesteld aan de tarieven die Nuon berekent voor Nuon Standaardprijs en Nuon Modelcontract. De energieleverancier bracht volgens de ACM een onredelijk tarief in rekening aan haar klanten. Het ging om klanten die bovengenoemde producten afnamen.

ACM vindt tarieven van Nuon onredelijk

In de periode van 1 januari 2017 en 1 juli 2017 werden ongeveer 130.000 klanten volgens de ACM benadeeld. Het betrof om een bedrag van €2,90 incl btw dat teveel in rekening werd gebracht. Het ging hierbij puur om de elektriciteitsproducten. De autoriteit oordeelde dat de tarieven niet redelijk waren. De redelijkheid wordt getoetst aan de gevolgen van een juiste bedrijfsvoering. Deze moeten dan ook gebruikt worden om de prijzen te kunnen verlagen. De autoriteit vindt dan ook dat dat niet het geval was.

De maximumtarieven worden nu met terugwerkende kracht vastgesteld. Nuon wil het besluit ook door een rechter laten herzien om te bekijken of de ACM juist heeft gehandeld. Desondanks wil Nuon de getroffen klanten wel gaan compenseren.

Energiemarkt moet concurrerend blijven

De Nederlandse energiemarkt is juist bedoeld om gezonde concurrentie te bevorderen. Dat betekent dat elke consument het recht heeft om zijn energiekosten te kunnen vergelijken. Vinden zij een goedkopere energieleverancier? Dan kunnen zij overstappen naar de goedkoopste energieleverancier. Energieleveranciers mogen hun tarieven voor energie en gas zelf bepalen. Maar de Autoriteit Consument en Markt blijft er op toezien dat consumenten niet worden benadeeld.

Consument moet energie vergelijken om energiekosten te drukken

Wanneer het einde van een energiecontract in zicht is kan de consument energie vergelijken. Op die manier kunnen zij berekenen of hun huidige product nog wel zo goedkoop is. Is de goedkoopste energie gevonden dan stapt meer dan de helft van de consumenten over. Toch blijken er altijd nog slapende consumenten te zijn. Deze consumenten zitten al jaren bij dezelfde energieleverancier. De ACM spoort deze groep dan ook aan om hun energie te vergelijken. Er kan op jaarbasis gemiddeld €450 bespaart worden. Een slapende consument kan zelfs €700 per jaar besparen.

Plaats een reactie