Boete dreigt bij verkoop huis zonder energielabel

Sinds de invoering van het verplichtte energielabel voor woningen in 2015 is er nog niet veel veranderd. Het blijkt zelfs dat veel woningeigenaren hun energielabel nog steeds niet op orde hebben. De inspectie voor de Leefomgeving ILT kan hiervoor dan ook een boete opleggen. De boete ligt namelijk vast in de Woningwet.

Inspectie treedt harder op en controleert veelvuldig

De ILT is sinds vorig jaar harder gaan optreden en houdt bij of woningeigenaren hun energielabel hebben geregistreerd als hun woning te koop staat. Ook eigenaren die hun woning of pand verhuren dienen aan deze verplichting te voldoen. De ILT kan aan de hand van het kadaster en een database van het RVO waarin de energielabels geregistreerd staan controleren of eigenaren zich aan de wet hebben gehouden.

Energielabel laat zien hoe zuinig de woning is

Het Energielabel laat aankomende kopers zien hoe zuinig de woning is. Blijkt dat de verkopende partij zijn/haar energielabel niet op orde heeft of helemaal niet? Dan word er eerst een brief naar degene gestuurd om ze te attenderen hierop. De betreffende verkoper heeft dan vier weken de tijd om het energielabel alsnog te registreren. Daarna gaat het ILT over tot het verstrekken van een dwangsom die maximaal 405 is.

Waarschuwing verzonden aan 5000 woningeigenaren

De ILT heeft recent 5.000 woningeigenaren een waarschuwing per post verzonden omdat zij in 2016 hun woning verkochten zonder het verplichtte energielabel. Wanneer u van plan bent uw woning te verkopen dan dient u het energielabel te registreren op de website Energielabelvoorwoningen.nl. De aanvraag kan geschieden via Digid.

Voordelen van het energielabel

Door de woning te verduurzamen zal de bewoner ook gaan besparen op zijn energiekosten. Ramen en deuren die geïsoleerd worden dragen bij aan minder gasverbruik. Een warmtepomp of zonnepanelen dragen hieraan ook bij. Eigenaren die in een monumentaal pand wonen hoeven het verplichtte energielabel niet te voeren bij verkoop. Het mag maar het moet niet. Het energielabel laat dan ook zien wat de verkopende partij allemaal heeft verduurzaamd aan de woning. Een A label is zuinig en G is het minst zuinig dit kan mensen overreden om de woning niet te kopen of niet de vraagprijs te willen betalen. Zo zijn er ook voldoende huishoudens die het niet erg vinden om te kiezen voor een dergelijke woning omdat zij zelf de woning naar hun smaak willen verbouwen.

Meer vernieuwing en verduurzaming moet leiden tot minder vervuiling

Woningbouwverenigingen bijvoorbeeld moeten hun huurwoningen ook verduurzamen. Voor de huurder zal het misschien iets meer huur opleveren maar de energierekening gaat daarentegen omlaag. Zo worden er in verschillende steden al bestaande woningen omgebouwd tot energiezuinige woningen.

 

Plaats een reactie