Budget Investeringssubsidie Duurzame Energie verhoogd naar 90 miljoen

Vanaf 1 juli 2017 zal er nog eens extra geld vrijkomen voor duurzame warmte. Om consumenten en bedrijven een extra financiële impuls te geven hoopt het Rijk dat de transitie hiermee sneller zal gaan. Elke aanvraag die na 1 juli binnenkomt en word goedgekeurd vallen daarmee onder de nieuwe subsidiebedragen. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden gesteld overigens. De overheid maakte dit al bekend op 6 juni in de Staatscourant.

Hoe hoger het thermisch vermogen des te meer subsidie

In die nieuwe voorwaarden mogen ook gemeenten en provincies een aanvraag doen voor subsidie. Eigenaren of huurders van panden komen ook in aanmerking voor een aanvraag. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een verwarmingstoestel met een lucht-waterwarmtepomp. Bedraagt het vermogen tot aan 1 kW dan wordt er een subsidie verstrekt van €1100,- . En voor elke bijkomende kW thermisch vermogen wordt de subsidie telkens €100 hoger.

Eerste ronde leverde 9000 subsidie aanvragen op

In de vorige regeling tot aan mei van dit jaar kwam er 9000 aanvragen binnen. Het bedrag hiervan ligt op €27.900.000.  Het overgrote deel van de aanvragen was bedoeld voor warmtepompen. Niet alleen bedrijven vroegen subsidie aan voor de aanschaf van warmtepompen ook particulieren hebben aanvragen ingediend. De prijzen voor warmtepompen verschillen want er zijn warmtepompen vanaf €1000 tot aan €2500. Daarmee verschillen dus ook de hoogtes van de subsidiebedragen.

Minder broeikasgassen door gebruik van duurzame warmte

Door consumenten en bedrijven te stimuleren te kiezen voor duurzame warmte kan de CO2 uitstoot ook teruggedrongen worden. Tevens helpt het gebruik van een warmtepomp om energie te besparen in de woning of het pand. In plaats van de woning te verwarmen met gebruik van gas kan de woning dan verwarmt worden met de warmtepomp. Uiteindelijk zou het het beste zijn om helemaal af te stappen van de gasaansluiting.

De Investeringssubsidie duurzame energie kan worden verstrekt wanneer men besluit de volgende warmte producten aan te schaffen: warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels, en pelletkachels. Particulieren en zakelijke gebruikers mogen de aanvraag indienen. Is het budget al op ten tijde van uw aanvraag? Dan kunt u opnieuw een aanvraag indienen die meetelt voor het volgende jaar.

 

Plaats een reactie