Bureau Energieprojecten

Bureau Energieprojecten is een afdeling binnen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij regelen de vergunningen voor grote energieprojecten. Zij zorgen ervoor dat de procedures hieromtrent verkort kunnen worden. Het Rijk coördineert dit met de Rijkscoördinatieregeling.

Er is coördinatie nodig bij de aanvraag van nieuwe elektriciteitscentrales, windparken, uitbreiding van de landelijke infrastructuur van het gasnet. Bureau Energieprojecten biedt dan ook ondersteuning aan:

  • omwonenden
  • initiatiefnemers
  • provincies
  • waterschappen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland coördineert grote energieprojecten

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland publiceert dan ook de projecten op haar website. Dit zijn afgeronde of stilgelegde projecten maar ook lopende projecten. Nieuw te bouwen windparken die een opwekcapaciteit hebben van minstens 100 megawatt vallen bijvoorbeeld ook onder de rijkscoördinatie. Wanneer er een uitbreiding moet plaatsvinden aan het landelijke hoogspanningsnet dan komt daar ook Bureau Energieprojecten bij kijken voor het coördineren daarvan.

Voorbereidingsbesluiten worden gepubliceerd in de Staatscourant

Bij lopende projecten volgen er inspraak of beroepsrondes. Wanneer er een voorbereidingsbesluit word genomen over bepaalde projecten dan zal deze altijd ter kennisgeving worden gepubliceerd in de Staatscourant. Samenwerkingen zowel nationaal als internationaal zijn van belang in onze transitie naar een duurzame energievoorziening.

Plaats een reactie