CE Delft: consument en bedrijf betalen meer energiebelasting op stroom

energieverbruikmeten

CE Delft heeft in opdracht van Energieleverancier Eneco en werkgeversvereniging De Groene Zaak een onderzoek gedaan naar de energiebelasting. Hieruit bleek dat consumenten en bedrijven 5 maal meer aan energiebelasting betalen voor stroom dan voor aardgas.

Energiebelasting op stroom vele malen hoger

Het rapport is overhandigd aan staatssecretaris Wiebes. CE Delft heeft de kosten omschreven in het rapport. Voor stroom betaalt de kleinverbruiker €33,22 euro per Gigajoule en voor aardgas is dat maar €6,72 euro per Gigajoule. De consument betaalt dus veel meer aan energiebelasting voor het verbruiken van stroom. Door de hoge energiebelasting gaat het verduurzamen een stuk langzamer aldus CE Delft.

Hef verschillen in belasting op

De groene zaak wil graag dat de energiebelasting naar aardgas word verschoven en wil dat het kabinet dit meeneemt in haar nieuwe belastingplannen. Het belastingplan moet het verschil tussen de energiebelasting op aardgas en stroom veranderen. Daarmee kan het kabinet de energietransitie versnellen en de afhankelijkheid van aardgas verminderen.

Aardgas moet meer worden belast

Wanneer men net zoveel energiebelasting zou moeten betalen voor aardgas dan word er automatisch meer bespaard, en zorgt dit voor meer warmtelevering. Het rendement op zonneboilers, warmtepompen en elektrische auto’s word zo verhoogd. Voor elektrische auto’s zou de verlaging op stroom een uitkomst zijn want het rijden word hierdoor goedkoper. Het rijk haalt hiermee ook extra inkomsten binnen en kan daarmee de belasting op arbeid verlagen. Of een deel van de inkomsten kan gebruikt worden om de heffingskorting te verhogen. Ook word er gedacht aan een energietoeslag voor huishoudens met lage inkomens.

Verschillende scenario’s laten perspectief zien

CE Delft heeft verschillende scenario’s berekend waarbij centraal stond dat de energiebelasting gelijk bleef wanneer de energiebelasting aardgas werd verhoogd en de energiebelasting voor stroom verlaagd. Daaruit bleek dat warmtebesparende producten nog altijd aantrekkelijker werden. Wanneer de energiebelasting variabel zou worden ingevoerd dus niet meer als vast bedrag dan zorgt dit weer voor prijsverschillen voor de consument.

bron:Energieoverheid

 

Plaats een reactie