CO2 uitstoot hoger in tweede kwartaal

Het Centraal bureau voor de Statistiek meldt dat de CO2 uitstoot hoger in het tweede kwartaal van 2019 was. Dit heeft te maken met het feit dat het voorjaar ten opzichte van 2018 kouder was. Hierdoor hebben consumenten meer duurder aardgas verbruikt. Niet enkel de huishoudens met hun verwarming zorgden voor meer CO2 uitstoot. Ook nam de CO2 uitstoot toe onder auto’s. De transportsector zag de uitstoot naar 13% stijgen. Waarbij de zeevaart de uitstoot zag afnemen.

CO2 uitstoot hoger in tweede kwartaal van 2019

De uitstoot onder huishoudens lag in het tweede kwartaal op 18.2% en de overige dienstverlening had een percentage van 12%. Een daling werd waargenomen in het tweede kwartaal onder de energiebedrijven, waterbedrijven en het afvalbeheer. Hun percentage was gedaald met 3.8%. Er is meer aardgas gebruikt voor de productie van energie door energiebedrijven. De productie van steenkool werd verlaagd juist om de CO2 uitstoot te verlagen. Ondanks het feit dat de uitstoot in zijn geheel met 2% gedaald is, kan Nederland nog steeds niet de afspraken uit het Klimaatakkoord behalen.

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

Energiebelasting 2020 wordt iets lager

Zo moeten we gezamenlijk het broeikaseffect in 2030 met 50% verlaagd hebben. Er is meer inzet nodig om het percentage te kunnen behalen. Wanneer Nederland te maken krijgt met langere of koudere winters gaan huishoudens en bedrijven meer gas verbruiken. De verwachting is dat de energiebelasting voor de meesten in 2020 lager wordt. Dit zou een lastenverlaging kunnen betekenen van circa €100. Het bedrijfsleven zal volgend jaar zwaarder belast worden door de ODE te verhogen.

Het gemiddelde energieverbruik verlagen

Daarentegen wordt de energiebelasting 2020 op stroom ook goedkoper. Het hangt natuurlijk af van wat een huishouden aan gemiddeld energieverbruik heeft. Maar het verlagen van het gasverbruik resulteert natuurlijk ook in een lagere CO2 uitstoot. De gasprijs zelf wordt ook weer duurder. Het blijft ondanks bepaalde verlagingen moeilijker om de energiekosten redelijk in te schatten. Voor 2019 is de energierekening al een paar honderd euro duurder geworden. Reden te meer voor de meesten om weer opnieuw over te stappen. Met een korting op de energiekosten kan men de voorschotnota verlagen. De energiekosten berekenen laat zien welke aanbieding het voordeligst is.

Of we nu een koudere winter tegemoet gaan daar zijn de weerberichten nog niet over begonnen. Zaak is om zelf het energie en gasverbruik te blijven monitoren. Zo kan men op die wijze de kosten in ieder geval drukken.

Plaats een reactie