Dong energy zet centrale om voor biomassa productie

biomassakorrels

Het Deense Dong zal het Avedore Power Station omzetten voor biomassa productie. In plaats van steenkool zullen er houtpellets worden verbrand, waarbij er restwarmte ontstaat. De zogenoemde groene restwarmte kan 65.000 huishoudens in Kopenhagen voorzien in de warmtebehoefte.

Biomassa om warmte te produceren

Vanaf volgend jaar kan de centrale volledig draaien op houtpellets en stro, in plaats van de gebruikelijke kolen en gas. Dit betekent dat Dong volledig afstand kan nemen van het gebruik van kolen en gas. Vanaf dat moment bestaat de afhankelijkheid niet meer van de fossiele brandstoffen. Wanneer de centrale volledig operatief draait, kunnen er zelfs 215.000 huishoudens worden voorzien van stadsverwarming.

CO2 neutrale energie

In 2010 werd de beslissing al gemaakt om over te gaan naar een manier om volledig CO2 neutrale energie te kunnen leveren. Dong energy wil meer windenergie en biomassa gaan gebruiken om de koolproductie terug te dringen. Vanaf 2006 is het percentage in kolenproductie met 65% afgenomen.

Tegen 2020 wil de energieleverancier voor 50% gaan draaien op biomassa. Wanneer unit 1 van het Avedore compleet draait, kan men ook in de elektriciteitsbehoefte worden voorzien gelijk aan het jaarverbruik van 600.000 huishoudens.

 

Plaats een reactie