Duitsland wil subsidie’s op groene energie versoberen

MERKEL

De Regering Merkel is bezig met plannen om de subsidie’s op groene energie te gaan versoberen vanaf 2017. Al bijna 20 jaar keert de Duitse overheid vaste vergoedingen uit voor groene energie.

Meer onderling concurrentie bevorderen op de energiemarkt

De versobering is nodig om meer concurrentie te bevorderen op de Duitse energiemarkt. Nu krijgen producenten van windenergie en zonnepanelen een vaste vergoeding per kilowattuur groene energie die zij opwekken. Vanaf 2017 wil de Regering Merkel met een veilingsysteem subsidie’s gaan verstrekken, de subsidie gaat dan naar de producent die met de laagste vergoeding rond kan komen.

Veilingsysteem voorlopig alleen voor commerciële partijen

Het veilingsysteem geldt eerst alleen voor bedrijven, particulieren worden vooralsnog ontzien en hoeven niet mee te doen. Het veilingsysteem is ook bedoeld om de kosten voor de subsidie’s in de hand te houden. Het aandeel in groene energie is in de laatste 20 jaar enorm gestegen en daarmee de subsidie’s ook. Daar komt bij dat de bedrijven een overschot aan groene energie op de energiemarkt brengen. Momenteel is een derde van de Duitse energieproductie afkomstig van groene energie.

Overschot groene energie zorgt voor lagere energieprijzen

Door de toename in groene energie kost het de Duitse overheid ieder jaar miljarden aan subsidie’s, en heeft het overschot aan groene energie gezorgd voor een daling in de marktprijzen voor energie. Gasgestookte centrales zijn daardoor komen stil te staan omdat deze duurder zijn dan de goedkope kolencentrales die daardoor meer produceren en ervan profiteren. Bijkomend feit is ook dat de  CO2 emissie’s hierdoor zijn gestegen. Met het veilingsysteem zal er ook een rem komen op de stijging van windparken en zonnepanelen.

Bron: FD

Plaats een reactie