Eis afgewezen om Nuon managers te verhoren in Natuurstroom procedure

rechter

Nuon is een verweerprocedure gestart waarin word geëist dat voormalige medewerkers van Nuon moeten getuigen in de zaak rondom het product Natuurstroom. De rechtbank heeft deze eis verworpen.

Er waren ruim 200.000 klanten van Nuon die gedupeerd waren met duurzame contracten. De energieleverancier word verweten de klanten foutief ingelicht te hebben over het duurzame product. Nuon deed de belofte dat het geïnvesteerde geld zou worden gebruikt voor projecten in duurzame energie. Dit is wel gebeurd tot aan 2002 daarna stopte Nuon met het project, maar liet de klant wel de toeslag nog jaren betalen.

ConsumentenClaim heeft berekend dat de klanten van Natuurstroom 70 mln tot 100 mln teveel hebben betaald. ConsumentenClaim diende daarop een eis in om tien topmanagers te horen die toentertijd werkzaam waren bij Nuon. Deze eis werd ingediend om de getuigenverklaringen mee te nemen in de zaak voor het te betalen schadevergoedingsbedrag.

De energieleverancier ging tegen deze eis in en verzocht de rechter dit tegen te houden. Zij vinden dat zij tot op heden een adequate uitleg hebben verstrekt aan de benadeelde klanten. Desalniettemin doet deze uitspraak niks af aan de voortgang van deze zaak.

Bron: FD

Plaats een reactie