Energie Investeringsaftrek voor zonne-energie verlaagd maar ook verlengd

De Energie Investeringsaftrek is bedoeld om bedrijven te stimuleren in het verduurzamen van hun bedrijfsstructuur. Dit kan door bedrijfsmiddelen aan te schaffen die energie besparend zijn. Ook het investeren in duurzame energie valt hieronder. Uit de gepresenteerde plannen op prinsjesdag is naar voren gekomen dat de Energie Investeringsaftrek voor zonne-energie verlaagd wordt maar ook verlengd.

EIA voor zonne-energie verlaagd maar ook verlengd tot 2024

De verlaging gaat in op 1 januari 2019, het huidige percentage is 54.5% en dat wordt 45%. Een verlaging dus van iets meer dan 10%. Wel zal de investeringstrek op zonnepanelen gehandhaaft blijven tot aan 2024.

Nog altijd voldoende stimulans voor ondernemers om te verduurzamen

De EIA kan financieel aantrekkelijk zijn om het bedrijf te verduurzamen. Een dergelijk bedrijf die een beroep op de EIA wil doen behoort wel aan de gevraagde voorwaarden te voldoen. Zo moet de minimale investering €2500 zijn en dat is per bedrijfsmiddel. Ook mag het niet eerder zijn gebruikt. Het RVO heeft een handige lijst ter beschikking gesteld. In deze lijst kan men raadplegen welke duurzame energie middelen in aanmerking komen.

Energiekosten effectief verlagen

Zonnepanelen zijn een ideaal middel om de energiekosten van het bedrijf te verlagen. Mochten er bepaalde bedrijfsmiddelen niet op de lijst voorkomen? Dan bestaat er nog een kans dat deze alsnog voor de EIA in aanmerking komen. Als er energie of CO2 bespaard kan worden en die onder de besparingsnorm vallen bijvoorbeeld. U doet dus eerst de investering en dient binnen drie maanden na datum uw melding te doen bij het RVO. De ontvangstbevestiging die u krijgt bewaart u bij uw boekhouding.

Informeer ook bij eigen gemeente voor eventuele subsidie’s

Ook moet de Energie investeringsaftrek in de aangifte worden verwerkt. De belastingdienst zal verder beslissen. Ondanks de verlaging volgend jaar denkt de overheid dat ondernemers nog steeds bereid zijn tot het doen van investeringen. Buiten de EIA om kan men altijd informatie inwinnen bij de eigen gemeente. Er zijn namelijk voldoende provincies die subsidie’s verstrekken om lokale bedrijven te ondersteunen in het verduurzamen.