Energie uit zon en wind concurreren met fossiele energie in nabije toekomst

fossiele brandstoffen

Op dit moment zijn de kosten voor fossiele brandstoffen nog goedkoper dan de kosten voor zonne-energie en windenergie, maar dit word in de toekomst wel anders volgens het IEA. De productiekosten voor vooral zonne-energie zijn de afgelopen vijf jaar al goedkoper geworden dankzij de nieuwe technieken.

Fossiele energie nu nog goedkoper straks niet meer

Nu word er nog 200 dollar per megawattuur voor de productiekosten van zonne-energie betaalt maar dat was vijf jaar terug nog hoger:500 dollar per megawattuur. De kosten voor fossiele brandstoffen zijn nog steeds goedkoper en liggen op 100 dollar per megawattuur. Het verschil ligt dus niet meer zo hoog. Wat er ook nog bijkomt is dat er per land andere tarieven zijn voor het opwekken van zonne-energie. In spanje waar de zon ook veelvuldig schijnt word er 167 dollar per megawattuur betaalt voor het produceren van zonnestroom. In België daarentegen liggen de prijzen hoger: 312 dollar per megawattuur.

Regelgeving zorgt voor hogere kosten in duurzame energie

Het IEA stelde voorts ook de technieken niet het goedkoopst zijn wanneer alle factoren worden meegenomen zoals de grondstoffen, loonkosten en de regelgeving in het desbetreffende land. Daarvan zijn zonne-energie en windenergie nog teveel van afhankelijk. De verwachting van de IEA is ook dat kolencentrales duurder zullen worden omdat er geïnvesteerd moet worden in het opvangen van de CO2 die hierbij vrijkomt.

Over 10 jaar zal zonne-energie net zoveel kosten

Over 10 jaar zullen naar verwachting grote zonne installaties kunnen concurreren met fossiele brandstoffen omdat de prijs dan hetzelfde zal zijn. Alle landen moeten aan een bepaald percentage voldoen, en regelgevingen zullen versoepeld worden om duurzame energie mogelijk te maken. Het efficiënter benutten van de technologie in de duurzame energiesector zal daardoor ook meer interesse krijgen de komende paar jaar.

Bron: FD