Energiesoorten

Wij maken gebruik van energie thuis, de energieleverancier levert ons energie waarmee wij onze apparatuur kunnen gebruiken. Er zijn verschillende soorten energie zoals de reguliere energie waarmee wij voor het eerst te maken kregen. Dat was grijze energie en grijze energie is opgewekt uit fossiele bronnen. En met fossiele bronnen word bedoeld de bronnen die al heel lang aanwezig zijn op onze aarde. Kolen, gas en olie zijn hier voorbeelden van. Maar deze versteende resten beginnen toch echt op te raken. Plus het feit dat het slecht is voor ons milieu.

Andere alternatieven voor grijze energie

Daarom werd er intensief gezocht naar alternatieven dus met welke bronnen kon er nog meer energie opgewekt worden zonder dat het ons klimaat zou aantasten? De zon bijvoorbeeld want met de warmte van de zon kun je ook energie opwekken. De zon verwarmt immers niet waar? en de zon tast ons klimaat niet aan. Nee de zon komt elke dag weer tevoorschijn en aan het einde van de dag zakt ze weer. Zonne-energie wordt opgewekt met zonnepanelen, de zonnepanelen worden op het dak geplaatst en zetten de warmte van de zon om in zonne-energie.

Zonne-energie al heel lang gebruikt

Een mooi voorbeeld in de natuur waarbij er gebruik wordt gemaakt van zonne-energie zijn planten en bloemen. De zonnebloem maakt gebruik van de zonnestralen om te groeien, planten groeien ook dankzij zonnestralen en zetten door middel van lichtenergie koolstofdioxide om in glucose. Er is in principe voldoende zonne-energie om de gehele aarde te voorzien van warmte en energie. Maar niet in elk gebied valt evenveel zon. Thermische zonne-energie kan worden gebruikt om woningen en water te verwarmen, hierbij word een zonneboiler met een zonnecollector gebruikt.

Niet alleen zon maar ook de wind voorziet ons van energie

Zoals de zon schijnt is er ook de wind en de wind kan ook zorgen voor energie opwekking. Door middel van windmolens kan er energie worden opgewekt. Het schijnt dat de allereerste windmolen al werd gebruikt in de 1e eeuw. Daarbij werd gebruik gemaakt van een wiel die werd aangedreven door de wind die weer een orgel van lucht voorzag. Maar sinds de 12e eeuw begon de windmolen meer op te komen. Toen werd de windmolen nog ingezet in de land en akkerbouw onder boerenbedrijven. Zij vermaalden het graan en pompten water uit sloten en rivieren omhoog wat weer bij de gewassen terecht kwam. Begin 18e eeuw werd er al geëxperimenteerd met windmolens om windenergie op te wekken zij het op kleine schaal.

De opkomst van windparken op zee en aan land

Het bleek een grote opgave om windenergie aan het elektriciteitsnetwerk te kunnen toevoegen. Vanaf de jaren 60 en 70 in de twintigste eeuw werden er projecten uitgetest om de capaciteit aan windenergie met windmolens te kunnen vergroten. Sommige bleken niet rendabel genoeg maar velen ook wel. De capaciteit aan windenergie was en is afhankelijk van de grootte van een windturbine, maar ook de windsnelheid en de capaciteit van de generator. Tegenwoordig verrijzen er verschillende windparken op verschillende locatie’s op. Een gemiddelde windmolen in 2007 kon 3 megawatt aan windenergie opwekken. Vijf jaar later werd de eerste mijlpaal behaald en stond er in Nederland 100 gigawatt aan geïnstalleerd vermogen aan windenergie.

Er zijn windparken op de Noordzee maar ook op het land, offshore windenergie is windenergie op zee en onshore windenergie zijn windmolens op land. Het overgrote deel aan duurzame energie dat in Nederland word geleverd is dan ook afkomstig van windenergie. Omdat Nederland meer dan voldoende aan windcapaciteit kan genereren. Het waait tenslotte veel in Nederland en we worden niet voor niets een windland genoemd.

Kernenergie als energiesoort maar niet zonder gevaar

Nog een soort energie is kernenergie niet duurzaam te noemen helaas maar wel een vorm van energie. Kernenergie word opgewekt in kerncentrales waarbij er gebruik word gemaakt van atoomkernen. De warmte die vrijkomt wanneer atoomkernen worden gespleten wordt op haar beurt weer gebruikt om water te verhitten tot een bepaalde temperatuur waarbij er stoom vrijkomt. De stoom drijft een turbine en generator aan waarmee kernenergie word opgewekt. Kernenergie is niet zonder gevaar een voorbeeld daarvan is de kernramp van Fukushima. De kerncentrale Fukushima 1 werd getroffen door een zeebeving gevolgd door een tsunami.

Hierbij kwam gevaarlijke straling vrij en het heeft lang geduurd om deze gevaren onder controle te krijgen. Van de zes Fukushima reactoren waren er drie beschadigd en sinds 2010 zijn de overige drie reactoren buiten bedrijf gesteld. De problemen lagen het meest aan het feit dat de koeling uitviel door de schade. Er werden verschillende pogingen gedaan om de reactoren te koelen maar daar kwamen weer explosie’s uit voort. Vanaf dat moment begon er grote kritiek te ontstaan op het gebruik van kernenergie.

Bio-energie en biomassa

Bio-energie is ook een energiesoort en deze energie word opgewekt uit biomassa. Biomassa is organisch materiaal zoals afval, geteelde gewassen, mest, hout en plantaardige olie. Biomassa word verbrand of vergast. De één beweerd dat biomassa niet duurzaam is en de ander weer wel. Maar dit in het midden gelaten is biomassa wel onuitputtelijk. Dat wil zeggen dat het niet kan opraken zoals fossiele brandstoffen. Bio-energie staat voor energie opgewekt uit biologisch materiaal. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen. Rioolslib dat uit zuiveringsinstallatie’s komt is biomassa. Houtafval  is ook biomassa net als mest van koeien.

Biomassa wordt dus verkregen doordat deze biologische materialen worden verbrand of vergast. Volgens cijfers van Milieu Centraal werd in 2015 50% van de duurzame energie opwekking gehaald uit biomassa. Als we de ”duurzame” bio-energie ter voorbeeld nemen dan is biogas beter om te gebruiken dan aardgas. Houtsnippers die verbrand worden in pelletkachels vallen ook onder de noemer duurzame bio-energie.

Waterkracht energie

Dan is er nog waterkracht energie dit is energie verkregen uit een waterkrachtcentrale. Het principe van waterkracht energie lijkt op windenergie. Voor waterkracht energie worden er watermolens gebruikt. Stromend water drijft een turbine aan en met een generator die draait word er energie opgewekt. Deze waterkrachtcentrales staan meestal in het buitenland. Nederland heeft er momenteel 4. En er staan her en der kleine watermolens verspreid door Nederland. Wij maken overigens weinig gebruik van waterkracht. De waterkracht energie die geleverd word is meestal afkomstig uit het buitenland.

Zoals u nu heeft gelezen zijn er verschillende vormen van energie waar wij gebruik van kunnen maken. De techniek tegenwoordig breidt zich steeds meer uit en de hoop word uitgesproken om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we niet meer gebruik hoeven te maken van vervuilende energie. Op dit moment maken we deels al gebruik van duurzame energiesoorten en in de meeste gevallen betreft dit windenergie en zonne-energie. Veel consumenten doen al aan groene energie vergelijken om zodoende de goedkoopste groene energieleverancier te vinden. Duurzame energie is betaalbaar en we betalen daar niet meer extra voor.

Wissel van grijze energie naar groene energie en stap vandaag nog over

Maakt u nog gebruik van grijze energie? Denk er dan eens over na om over te stappen op groene energie. Op die manier start u al direct met het verduurzamen van uw omgeving. Er zijn namelijk voldoende groene energie aanbiedingen verkrijgbaar met leuke cashback kortingen van een paar honderd euro. Voorbeelden van echt groene energieleveranciers die energie van Nederlandse bodem opwekken zijn: Qurrent, Vandebron, Pure Energie en Greenchoice. Maar ook de overige energieleveranciers bieden voldoende aanbiedingen in groene energie. Bekijk onze Energievergelijker maar eens en zoek specifiek op groene energie. Onze energievergelijking laat u meteen zien wie de goedkoopste groene energieleverancier is op uw adres.

Plaats een reactie