Energiesubsidie komt te vervallen

 

Het nationale Energieakkoord wil dat de subsidiepot voor duurzame energie stopt. In plaats daarvan willen ze een belastingverlaging hebben. Dat wil zeggen: een korting op de energiebelasting. Zij komen tot de conclusie dat bepaalde potjes voor subsidie veel sneller opraken, en andere potjes juist niet. Zij willen met de belastingverlaging ondernemers van groene duurzame energie een stimulans geven.

Het Nationale Energieakkoord betreft vier deelakkoorden. Het akkoord wat besproken wat besproken word is:  deelakkoord ” Gebouwde Omgeving” . In dit akkoord worden voorwaarden en maatregelingen vastgelegd die de ondernemers, organisaties en particulieren moeten stimuleren om in 2050 duurzaam te zijn.

Energiebelasting verlaging

Door middel van de verlaging op de energiebelasting kan het huidige tarief van €0,12 per kilowattuur aan energiebelasting verlaagd worden naar €0,06 per kilowattuur. De belasting voor niet duurzame energie gaat daarentegen omhoog. De prijzen zijn nog niet permanent vastgelegd.

Akkoord ”Gebouwde Omgeving”

Ook word er gesproken over energiebesparing, de discussie gaat over een Energiefonds van waaruit ze leningen gaan verstrekken met een lage rente. De leningen die terugbetaald worden gaan vervolgens terug in het fonds, en kunnen  opnieuw verstrekt worden. De overheid wil €150 mln gaan investeren en verwacht dat door bijdrages van bedrijven en instellingen dit kan worden aangevuld tot €600 mln.

Energieakkoord

Het akkoord is onderverdeeld in vier akkoorden, waaronder: industrie, innovatie en transport. De Sociaal Economische Raad ( SER ) voert sinds vorig jaar gesprekken met bedrijven, overheden, en maatschappelijke organisaties aangaande het energieakkoord , dit akkoord omvat afspraken omtrent het klimaatbeleid zoals: Energiebesparing en schone technologie.

Plaats een reactie