Engie en Uniper staken project met opslag CO2

De NOS schreef op haar website dat Engie en Uniper hebben besloten te stoppen met hun project waarbij CO2 opgeslagen en opgevangen kan worden. Vanaf half september zullen beide energiebedrijven zich dan ook terug gaan trekken uit het grootschalige project. De kosten wegen namelijk niet op tegen de baten waar onder andere milieuorganisatie’s al langer voor waarschuwden.

Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject belangrijk voor klimaatdoelen

Het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject is volgens de energiebedrijven niet haalbaar. Uniper vindt het van belang om andere bedrijven hiervoor te gaan zoeken. De gemeente Rotterdam is dan ook niet blij met dit besluit. Beide energiebedrijven komen hun beloftes niet na terwijl zij wel een flinke subsidie hiervoor hebben ontvangen van 15 miljoen euro. Minister Kamp betreurt dit gegeven en gaat nu onderzoeken of hij de subsidiegelden kan terugvorderen van Engie en Uniper. Uniper gaf aan dat het project flink wat geld heeft gekost en dat er is onderzocht of dit project grootschaliger kon worden uitgevoerd. Dit bleek niet het geval te zijn.

Geen CO2 reductie met kolencentrale maar meer uitstoot

De gemeente Rotterdam zegt dat de CO2 die nu vrijkomt direct de lucht ingaat in plaats van dat het word opgevangen en opgeslagen. En dat was nu juist wat Minister Kamp wilde voorkomen toch blijft CO2 opslag een belangrijke factor voor het Energieakkoord. Er wordt nu gekeken welke bedrijven het stokje van Engie en Uniper over kunnen nemen.

Toekomstige Carbon Capture and Storage projecten

Bij het verlenen van de vergunningen voor nieuw te bouwen kolencentrales is een voorwaarde gesteld om CO2 dat vrijkomt op te kunnen slaan en op te vangen. Aan die voorwaarde kan de kolencentrale waarmee het project is gestart niet meer voldoen. De doelstelling was dat er 1.1 miljoen ton CO2 zou worden afgevangen uit de kolencentrale op de Maasvlakte, het project kon ook worden gebruikt voor Carbon Capture and Storage projecten. En vooral nu de toekomst van kolencentrales niet gewaarborgd kunnen worden is een dergelijk project te risicovol.

 

Plaats een reactie