Is er een rechtsbescherming voor de kleinverbruikers in Nederland?

Een kleinverbruiker geniet meer bescherming dan een grootverbruiker, een particulier verbruiker valt onder de consumentenrechtsbescherming, daarmee zijn energieleveranciers gebonden aan wetten waar ze zich aan dienen te houden. Een energieleverancier krijgt een vergunning toegewezen onder belangrijke criteria zoals een degelijke klachten afhandeling naar zijn klanten toe. Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan een klant zich daarop beroepen.

Plaats een reactie