FANC (Federaal Agentschap Nucleaire Controle)

Het Federaal Agentschap Nucleaire Controle is een Belgische instelling dat werd opgericht om de Belgische bevolking te beschermen tegen de gevaren van Nucleaire stralingen. Het Fanc is belast met een aantal taken zoals het verstrekken van informatie, ze voeren controles uit over vergunningen en installatie’s van het meetnetwerk. Controles en inspecties van ioniserende transporten. Het onderhouden en aangaan van internationale contacten met betrekking tot 3 klasses:

  • Klasse 1: Kerncentrales en de grote installatie’s
  • Klasse 2: Ziekenhuizen en middelgrote installatie’s
  • Klasse 3: Tandartspraktijken, orthodontisten, radiologen

Het FANC werd opgericht op 15 april 1994 en word bestuurd door een raad van bestuur die vervolgens weer worden aangewezen door de Belgische koning en zijn federale regering. Zij zien er ook op toe dat het leefmilieu word beschermd tegen kernenergie en daaruit voortvloeiende gevaren.

Plaats een reactie