Geluidswallen rondom snelweg gaan zonne-energie opwekken

logo zonnepaneel

Volgens het RTL nieuws start Rijkswaterstaat in 2017 een pilot met de geluidswallen die aan onze snelwegen staan. Met de pilot willen ze zonne-energie gaan produceren. Europa subsidieert dit project met 1,3 miljoen euro.

Zonne-energie scherm aan de A16

Het eerste prototype scherm zal geplaatst worden aan de A16 bij Dordrecht. In de aanloop naar 2017 word het scherm eerst zo ontworpen opdat de zonnestralen niet teruggekaatst kunnen worden. Tevens word er kans geboden aan zonnepanelen producenten om een dergelijk scherm te kunnen ontwerpen.

Ook worden mogelijkheden bekeken of er vanuit de Energiemarkt leveranciers zijn die mee willen werken. Uiteraard moet er gekeken worden of de pilot succesvol zal zijn voordat het project doorgang kan vinden.