Goede opbrengst windenergie Nuon over 2014

spaansewindmolen

Energieleverancier Nuon heeft gemeld dat de opbrengst uit windenergie in vergelijking met 2013 4% meer heeft opgeleverd. Afgelopen jaar heeft Nuon haar windpark Prinses Alexia geopend en de opbrengst ervan zorgde mede voor de extra windproductie.

Nuon heeft in 2014 685.498 MW aan windenergie opgewekt om ruim 195.000 huishoudens in hun energiebehoefte te kunnen voorzien. In 2013 was dit 659.981 MW aan windenergie. De windmolen die het meeste energie opwekt is dan ook afkomstig van het nieuwe windpark van Nuon, de windmolen wekte op zichzelf al 8506 MW aan energie op.

Toch was 2014 niet het ideale jaar voor Nuon voor de windenergieproductie omdat het windpercentage 5% lager was. Nuon profiteerde het meest van de wind in de maanden December, januari en Februari. September en November was er amper productie.

Koploper van de provincie’s waar Nuon windmolens heeft draaien is Flevoland waar 91 windmolens staan. Dit percentage kwam op 12% extra in 2014.

Interesse in duurzame energie van Nuon? Vergelijk dan hier de energietarieven!.

Bron: Groene Courant

Plaats een reactie