Groen gas blijkt voordeligst om duurzaam te verwarmen

 

Gasterra heeft aan Adviesbureau CE Delft opdracht gegeven om groen gas in woningen en wijken te onderzoeken. Daaruit bleek dat groen gas de voordeligste manier was om de woningen duurzamen te kunnen verwarmen in plaats van aardgas.

Maatwerk voor duurzame gasvoorziening

CE Delft wil dat er een plan word opgemaakt omdat geen situatie hetzelfde is, zo kan een bepaalde wijk volledig draaien op groen gas wat voordeliger is, maar voor een andere wijk is een warmtevoorziening weer beter. Nederland telt 7 miljoen woningen die nog op aardgas zijn aangesloten en de huidige elektriciteitsnetten en gasnetten zullen over 40 tot 50 jaar niet meer in gebruik zijn.

Groen gas op langere termijn goedkoper

Wanneer in de binnensteden de aardgasleidingen moeten worden aangepast aan het groene gas dan zal dit een goedkopere en betere optie zijn. Vooral oude woningen waar weinig doorgang is om een nieuwe infrastructuur voor energie en gas aan te kunnen leggen. Daarom opteert CE Delft dat het bestaande gasnetwerk kan worden gebruikt voor groen gas.

Nog weinig capaciteit om groen gas te produceren

Het probleem is nog wel dat er nog niet veel draagvlak voor groen gas productie is. In nieuwbouw wijken is wel capaciteit voor aanleg van de warmtenetten, hierdoor kan geothermische warmte of restwarmte doorheen vervoerd worden. En als de mogelijkheid er niet is voor voor een goedkopere warmtebron, dan kan een HR-ketel dat op groen gas draait ook nog uitkomst bieden. Deze kosten zijn ook relatief laag en wanneer de energieprijzen omhoog zouden gaan dan is de besparing ook groter.

Een zonne-boiler of warmtepomp is vooral aantrekkelijk voor nieuwbouw gebieden, omdat daar de keuze is voor een lagetemperatuurverwarming en/of vloerwarming.

Bron:Duurzaambedrijfsleven

Plaats een reactie