Groene Energie wat is het?

logo informatie

Groene Energie is opgewekt uit duurzame bronnen. Deze duurzame bronnen zijn bijvoorbeeld: Zonne-Energie, wind-energie, waterkracht-energie, biomassa en warmtekracht. Natuurlijke bronnen dus. Deze vorm van Energie zorgt ervoor dat het milieu niet aangetast word en er geen schadelijke kooldioxide vrij komt.

Grijze Energie

Grijze Energie staat haaks tegenover Groene energie, en daarmee word ook wel bedoeld: vuile energie. Voor grijze energie worden er kolencentrales gebruikt en die zorgen voor een hoge CO2 uitstoot, en dit werkt zeer vervuilend voor ons milieu. De fossiele brandstoffen die hiervoor worden gebruikt vervuilen enorm, en raken ook op. Fossiele brandstoffen zijn: gas, kolen, olie.

Groen Gas

Groen Gas is een duurzaam gas, dit gas word opgewekt door middel van biomassa, door vergisting van biomassa oftewel mest of huishoudelijk afval ontstaat er groen gas. Met het opwekken van groen gas komt er weinig kooldioxide vrij bij de verbranding. Laat je het daarentegen liggen het afval? dan komt er een methaangas vrij en dit is veel schadelijker voor ons milieu.

Garantie van Oorsprong

Energieleveranciers kopen veelal groen certificaten op. De genoemde Garantie van Oorsprong.  Deze certificaten garanderen de energiewaarde van het groene gas of elektriciteit. Ook kan de leverancier een verlaagd tarief op de energiebelasting krijgen mits het groencertificaat aanwezig is. De garantie van oorsprong heeft een geldigheidsduur van een jaar. De certificaten worden meestal in de omliggende europese landen gekocht. In landen zoals: Duitsland en Zweden leveren de meeste certificaten. Waarom? omdat deze landen veel meer duurzame energie opwekken dan in Nederland het geval is.

Prijzen Groene energie

De prijzen van groene energie staan nu gelijk aan de prijzen voor grijze energie, vroeger waren de tarieven van groene energie een stuk duurder. Wilt u ook bijdragen aan een groener milieu? Dan kunt u hier een energievergelijking doen van onze groene energieleveranciers.

 

Plaats een reactie