Grondprijs voor windparken enorm duur

logo windpark

De grondprijs die betaald word voor de bouw van een windpark is enorm duur. In de praktijk vallen de prijzen tien keer hoger uit dan de grondprijs voor een kolencentrale.

Producenten van windturbines leggen per jaar tussen de € 35.000 en € 50.000 neer voor pachtsommen. De prijzen zijn vergeleken met prijzen die het Rijk berekent voor zijn grondprijzen voor windmolens. Het RVOB de dienst die de Nederlandse rijksgrond beheert,concludeert dat er met de huidige economische prijzen daar naar gerekend moet worden om met de particuliere grondeigenaren te kunnen concurreren.

De huidige pachtprijzen liggen niet gelijk en dit maakt windenergie te duur. De bouw van een windpark kost een producent in beginsel al enorm veel geld. Wanneer dit rechtgetrokken zou worden dalen de kosten voor windenergie.

Plaats een reactie