Huishoudens kiezen vaker voor grijze stroom dan voor groene stroom

elektriciteitsnetwerk

Uit onderzoek van de ACM is gebleken dat steeds minder huishoudens kiezen voor groene stroom. Zij kiezen eerder voor grijze stroom omdat dit goedkoper is. Voor een redelijk grote groep mensen doet groene stroom er dus niet toe.

Iets meer dan de helft in bezit van groene stroom contract

Toch heeft 58% van alle huishoudens wel een groene stroom contract dus daar zit het wel goed. Maar de opkomst van de goedkopere kolen verliest groene stroom iets meer terrein. De grotere energiebedrijven kiezen er nog altijd voor om kolen in te zetten, en dat aandeel steeg met 5%.

Qurrent: gebruik energiebelasting voor groene stroom

Kleinere energiebedrijven investeren juist meer in groene stroom en die kwamen dan ook met een dikke voldoende uit de stroomranking. De directeur van Qurrent heeft al opgeroepen in een brief om de belasting voor energie en gas te gebruiken voor het verduurzamen van onze energiesector. Qurrent wil het gebruik van kolencentrales juist terugdringen en focust zich juist op het zo min mogelijk leveren van energie.

Richard Klatten van Qurrent stelt verder ook dat het plan om de energiebelasting terug te laten komen in een belastingverlaging voor alleenstaanden met kinderen niet verstandig is. De energiebelasting moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: het vergroenen van de energiemarkt en de doelstellingen behalen in het Energieakkoord.

Stimuleer opwekking duurzame energie

Wanneer huishoudens een fiscale korting zouden krijgen bij het zelf produceren van groene stroom dan zal het aandeel in groene stroom alleen maar toenemen. Staatssecretaris Wiebes heeft ook aangegeven dat hij 2 eurocent belastingkorting op stroom wel ziet zitten, zet dat dan effectief in en gebruik het niet voor grijze stroom maar voor groene stroom aldus Klatten.

Bron:Duurzaambedrijfsleven