Kamp: Era grijze energie voorbij

logo henk kamp

Volgens een bericht van NOS  stelt Minister Kamp dat het gebruik van grijze energie voorbij is, hij heeft plannen om Nederland zo snel mogelijk te laten schakelen naar duurzame energie. Hij geeft burgers en bedrijven de mogelijkheid om hierin mee te denken over welke optie’s het beste zijn.

Energierapport spreekt niet over tijdsbestek uitfasering fossiele brandstoffen

De minister heeft gisteren een Energierapport gepresenteerd waarin hij de energievoorziening op lange termijn ziet. De overheid beaamt daarin ook dat de CO2 uitstoot nog meer moet worden gereduceerd, zij denken aan een percentage van 80 tot 95% in 2050. In het energierapport is dan ook geen ruimte gelaten voor de kolencentrales. De fossiele brandstof zoals aardgas zal nog wel van belang blijven omdat deze brandstof nodig is om te kunnen schakelen naar een hoger percentage duurzame energie.

Grondigere aanpak nodig om nog meer te kunnen verduurzamen

In het huidige Energieakkoord is vastgelegd dat Nederland 16% aan duurzame energie moet kunnen produceren in 2023. Om het percentage te kunnen vermeerderen in de jaren na 2023 zijn er dus verregaande maatregelen nodig. De minister presenteerde het Energierapport in Pijnacker waar momenteel huizen gebruik maken van grondwarmte in plaats van aardgas, de restwarmte is afkomstig van een bedrijf dat werkt met tropische planten in kassen.

Er klinken ook andere geluiden vanuit de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, zij missen een nationaal energiedoel die tussentijds behaald kan worden tot aan 2050. Greenpeace gaat nog een stapje verder:

Inspiratieloos, ambitieloos, en gespeend van elk gevoel van urgentie

Zij willen graag concrete plannen zien in een bepaald tijdsbestek waar het gaat om de uitfasering van de fossiele brandstoffen.

Plaats een reactie