Klimaatverandering in Californië bedreigt toekomstige elektriciteitsvoorziening

droogte-amerika

Afgelopen maandag werd een rapport gepresenteerd in de Journal Nature Climate Change. In dit rapport worden de problemen met betrekking tot extreme droogte in de staat Californië belicht. 

Infrastructuur moet worden verbeterd

Uit de studie is gebleken dat 465 van de 978 elektriciteitscentrales een daling kunnen verwachten wat betreft de capaciteit. Tussen 2040 en 2060 zal dit afnemen door de verwachte klimaatsverandering daar. Er is gewerkt met een 10 jarig scenario waar extreme droogte voorkomt, wanneer die droogte aanhoud zal de elektriciteitsproductie met 8,8% dalen. Er word ook een tekort aan water verwacht als gevolg hiervan.

Uitstoot van broeikasgassen verergerd

De huidige plannen van de elektriciteitsproductie zijn niet voldoende beschermd tegen de klimaatsverandering. Dit fenomeen zal ontstaan door de invloed van het verbranden van fossiele brandstoffen. De uitstoot van broeikasgassen zal dit alleen maar verergeren. Technologieën in hernieuwbare energie blijken beter bestand tegen de gevolgen van de klimaatsverandering. Dit betekent dat het overstappen naar duurzame energie niet alleen de broeikasgassen verminderd maar draagt ook bij aan een klimaatbestendige infrastructuur.

Warmte in Californië neemt toe

De extreem warme zomers die Californië kent zorgt ook voor een hoger elektriciteitsverbruik, airco’s worden dan volop gebruikt. Waardoor de vraag naar elektriciteit toeneemt. Wanneer dit gecombineerd word met een toename in de bevolking zou het scenario in het slechtste geval een energie black-out zijn.

Bron: TheGuardian

Plaats een reactie