Mexico kan in 2030 46% aan duurzame energie produceren

windenergy-mexico

IRENA (International Renewable Energy Agency) heeft een nieuw rapport uitgebracht waaruit blijkt dat Mexico tegen 2030 voor 46% aan duurzame energie kan opwekken. Het aandeel aan energie uit hernieuwbare bronnen kan stijgen van 4.4% in 2010 tot 21% in 2030.

Overgang naar duurzame energie al in gang

Het land representeert 1/5 van al zijn energieverbruik in Latijns Amerika en het Caribische gebied en kan een sleutel zijn naar een succesvolle regionale transitie naar duurzame energie aldus IRENA.  Het energiebeleid in Mexico is recentelijk helemaal omgegooid en maakt nu een hele snel groei door in groene energie.

Mexico kan uit verschillende groene bronnen putten

Mexico heeft verschillende bronnen waaruit groene energie kan worden geproduceerd, en kan in grote volumes energie produceren. Het land heeft potentie genoeg om op een grote schaal te investeren in groene energie. Het zorgt tevens voor een diversiteit in zijn elektriciteitsaanbod. Wanneer de overgang versneld kan worden kan Mexico ook zijn broeikasgassen verminderen.

Groei duurzame energie zorgt voor vermindering van kolen en gasproductie

Het aandeel in het gebruik van kolen en gas kan hiermee verminderd worden kool met 62% en gas met 21%. De productie in hydro elektriciteit 12%, geothermie 5% en biomassa 2%. In 2014 werd er voor 18% aan groene energie geproduceerd.

Bron:EnergyLiveNews

Plaats een reactie