Minister Kamp verstrekt €1 mrd extra aan duurzame energie subsidie

logo henk kamp

Minister Kamp heeft besloten om dit jaar nog een extra subsidie toe te kennen voor duurzame energie. Het Ministerie van Economische zaken heeft gemeld dat het om een bedrag gaat van 1 miljard euro zo schrijft Nu.nl. Het geld zou eigenlijk gefaseerd over de komende jaren worden uitbetaald. Maar nu blijkt dat er twee maal zoveel aan energie subsidie’s waren aangevraagd besloot de Minister de subsidie versneld te kennen.

Versnelde subsidie moet transitie naar duurzame energie versnellen

Zo word er ook tegemoetgekomen aan de toegenomen aanvragen en kunnen dergelijke projecten eerder gestart worden waardoor Nederland eerder de beloofde 14% aan duurzame energie kan behalen. Eerder dit jaar was er al een bedrag van 4 miljard euro beschikbaar gesteld oplopend tot een tweede rond van nog eens 4 miljard in het najaar. Dit bedrag word dus nu verhoogd met 1 miljard extra.

1 miljard euro extra uit SDE+ voor 2016

Het totale budget voor de subsidie duurzame energie komt hiermee op 9 miljard euro voor 2016. De minister weet nog niet welk bedrag het Ministerie volgend jaar beschikbaar zal stellen. In de afgelopen subsidieronde is 90% van het geld naar kleinschalige zonne-energie projecten gegaan. Met de SDE+ worden zo duurzame energie projecten financieel gesteund. Er is 1.5 miljard euro besteed aan biomassa, denk hierbij aan projecten de bijstook van biomassa in kolencentrales., ook geothermie heeft subsidie verleend gekregen, biomassa warmte en warmtekrachtkoppelings installatie.

Zonne-energie ontving meeste subsidie

Verreweg is de meeste subsidie naar zonne-energie gegaan het gaat hierbij om een bedrag van €172 miljoen. Voor windenergie is er een bedrag gereserveerd van €39 miljoen. De energiesubsidie duurzame energie word bijeengebracht uit de opslag duurzame energie die huishoudens extra moeten betalen voor de stimulering van deze projecten en de regeling ervan. Voor de eindstand van de vorige rond uit de SDE+ kunt u de website van het RVO raadplegen.

Dong Energy wint strijd om nieuw te bouwen windpark

Nu bekend is dat de kosten voor windpark Borssele 1&2 een stuk goedkoper te bouwen zijn, komt er ook een vergelijkbare subsidie vrij voor Borssele 3&4. Het Deense Dong Energy won de tender om het eerste windpark voor de Westerschelde te mogen bouwen. Dong bouwt hiermee het goedkoopste windpark ter wereld.

Plaats een reactie