Nederlandse energiebedrijven hebben 12% meer CO2 uitgestoten in 2015

Volgens een bericht van de Emissieautoriteit is gebleken dat de Nederlandse energiebedrijven flink meer CO2 hebben uitgestoten in 2015. Het percentage is 12% hoger ten opzichte van 2014, dit heeft te maken met een aantal nieuwe kolencentrales die in gebruik zijn genomen. De verwachting voor 2016 is dat dit percentage weer zal dalen.

Kolencentrales 100% oorzaak van verhoogde uitstoot

De Emissieautoriteit meet de cijfers van de kolencentrales en de uitstoot hiervan is de hoofdreden waarom het percentage gestegen is. In 2015 werden er vele verouderde kolencentrales gesloten maar daarvoor in de plaats werden er wel nieuwe kolencentrales opgestart. In 2013 lag de capaciteit aan uitstoot op 43.5 Mton CO2, en in 2014 steeg dit tot 46,1 Mton om vervolgens naar 51.5 Mton te stijgen in 2015.

Nederlandse energiebedrijven stootten 94 ton aan CO2 uit vorig jaar

De Nederlandse energiebedrijven stootten in totaal 94.2 Mton uit in 2015, de stijging komt hiermee op 5.2 Mton ter vergelijking met 2014 is dat een stijging van 6%. De energiebedrijven moesten emissierechten aanschaffen voor de helft van hun uitstoot, de overige 50% hebben zij gratis verkregen. De emissierechten voor de energiebedrijven zullen de komende jaren afnemen. Waar nu 46,5 miljoen aan gratis emissierechten word verstrekt zal dit dalen tot 41 miljoen in 2020.

Worden bestaande kolencentrales allemaal gesloten?

De enige vraag die nog openligt is of de nu nog bestaande kolencentrales worden gesloten. Minister Kamp gaat dit nog onderzoeken. Energieleverancier Nuon gaf vorige week nog aan af te zien van het het gebruik van steenkool, zij zullen in plaats daarvan de mogelijkheden onderzoeken om ammoniak te verkrijgen uit duurzame energie. Het idee is om de ammoniak op te slaan en wanneer nodig dit in te zetten voor hun gascentrales.

De energiebedrijven in Nederland moeten schakelen naar duurzame energie om ook te kunnen voldoen aan de afspraken zoals die vast zijn gelegd in het Energieakkoord. Voor consumenten zijn er tegenwoordig voldoende aanbiedingen in duurzame energie te krijgen. Zo kan men een groen energieproduct kiezen bij het maken van een energievergelijking. Veelal gaat het hier om de levering van windenergie of waterkrachtenergie.

Plaats een reactie