Nederlandse stroomprijzen lager afgelopen winter

TenneT heeft een verslag uitgebracht waaruit blijkt dat de Nederlandse stroomprijzen een stuk lager liggen dan de omringende landen. Dit heeft volgens de transportbeheerder te maken met de Europese hoogspanningsverbindingen. Ook de biedingen op offshore windparken vielen veel goedkoper uit dan gedacht.

Nederlandse stroomprijzen lager dan stroomprijzen in Frankrijk en België

Vergelijken we Nederland en Duitsland met Frankrijk en België? Dan zien we dat hun stroomprijzen hoger liggen. In de Centraal West Europese regio ligt de stroomprijs iets hoger. Dit heeft te maken met duurdere brandstofprijzen. Onze gascentrales hebben dan ook een belangrijke rol gespeeld. De gascentrales uit Nederland konden de omringende landen weer voorzien van stroom.

Te danken aan uitgebreide interconnectiviteit

Omdat ons land goede verbindingen heeft met de buurlanden konden wij onze stroomprijzen laag houden. Nederland profiteerde vooral van de Duitse groene stroom. TenneT is dan ook van plan om de hoogspanningsverbindingen te gaan uitbreiden. Tussen Nederland en Denemarken zal de COBRA kabel verrijzen. Deze zal volgend jaar gereed zijn. Landen die hogere stroomprijzen hebben zijn Spanje en Portugal, en de landen in Centraal Oost-Europa. Dit komt omdat zij minder hoogspanningsverbindingen met elkaar hebben.

Aandeel windenergie en zonne-energie gestegen in 2017

Ook zagen we onze productie van windenergie en zonne-energie toenemen. En dan met name voor onshore windenergie. In de komende jaren zullen er meerdere offshore windparken bijkomen. Dit vergroot de productiecapaciteit in offshore windenergie. TenneT is al druk bezig met nieuwe offshore netaansluitingen. Naar verwachting komt daar in 2023 3.5 gigawatt aan windenergie bij.

Goedkope tenders windparken drijft windenergie prijzen omlaag

Omdat er nu windparken kunnen worden gebouwd waarbij geen subsidie nodig is, is de verwachting dat de prijzen voor windenergie nog lager worden. Zo zien we ook bewegingen tussen duurzame energie en fossiele brandstoffen. Enerzijds door de sluiting van de kolencentrale aan de Maasvlakte, en anderzijds door het opnieuw in productie nemen van gascentrales.

Op de Duitse markt ziet TenneT dat windenergie het aandeel in kolen en kerncentrales heeft ingehaald. Windenergie staat daar nu op plek 2 met de productiecapaciteit. Op de eerste plaats staat nog altijd de productiecapaciteit uit kolencentrales. Het aandeel aan groene stroom dat opgewekt wordt in Duitsland staat nu op 38%.

Plaats een reactie