Nieuw akkoord gesloten: duurzame energie naar 32% in 2030

Een nieuw akkoord is gisteren gesloten door het Europese Parlement en de lidstaten. Hierin staat dat duurzame energie naar 32% in 2030 moet gaan. In eerste instantie wilden ze daar 35% van maken en de EU landen gingen voor 27%. Uiteindelijk kwamen alle partijen overeen dat 32% haalbaar moest zijn.

Akkoord kan tussentijds gewijzigd worden

De transitie naar een schoner klimaat en meer opwekking van duurzame energie kan nog veranderd worden in 2023. Daartoe is een clausule opgenomen in de afspraken. De transportsector moet over twaalf jaar minstens 14% aan duurzame energie gebruiken. Ook wil de EU Palmolie gaan uitfaseren. Dit past namelijk niet bij de verduurzaming van het transport. Er zal tussentijds worden bekeken hoe de doelstellingen ervoor staan. Dankzij de clausule kan het akkoord aangepast worden.

Duurzame energie naar 32% in 2030: is het haalbaar?

Consumenten moeten meer gestimuleerd worden om eigen energie te kunnen produceren. De mogelijkheid om het energiecontract per direct te kunnen eindigen wanneer zij zelf energie gaan produceren is straks ook mogelijk. De verwachting is dan ook dat huishoudens straks veel makkelijker hun eigen energie kunnen opwekken. Wanneer er meer duurzame energie wordt geproduceerd door huishoudens, dan kan het aandeel stijgen. Nu mogen huishoudens al kiezen voor meerdere leveranciers voor stroom.

Ook de regelgeving wordt aangepast

De Europese raad en het parlement moeten het nieuwe akkoord nog bekrachtigen. De regelgeving daartoe wordt op korte termijn ook herzien zodat deze in één lijn is met het Parijse akkoord. Er staan veel veranderingen op stapel voor de Europese energiemarkten. In 2020 moet het aandeel in duurzame energie gestegen zijn tot 14%.

Greenpeace uit kritiek

Milieubeweging Greenpeace vindt dat overheidsgeld en geld van de belastingbetaler zou moeten worden gebruikt om de vergroening te versnellen. Zo zal er subsidie worden verstrekt om CO2 af te vangen en op te slaan in de gasvelden op de bodem van de Noordzee. Greenpeace ziet dit als te kostbaar. Verder vinden zij dat daarmee het probleem met CO2 wordt uitgesteld.

Plaats een reactie