Nieuwe contracten voor Groene stroom voor leden FrieslandCampina

Bedrijven uit de agrarische sector die lid zijn van FrieslandCampina, kunnen met hun opgewekte stroom terecht bij Greenchoice en Ekwadraat. De boerenbedrijven die hun eigen groene stroom opwekken kunnen deze voor een goede financiele deal verkopen aan bovengenoemde bedrijven.

De boerenbedrijven kunnen tevens ook groencertificaten verkopen bij hun opgewekte stroom. Ekwadraat, FrieslandCampina en Greenchoice hebben een goede overeenkomst gesloten voor de leden van FrieslandCampina.

Stimulans van FrieslandCampina

FrieslandCampina stimuleert de boerenbedrijven met deze overeenkomst om nog meer duurzame energie op te gaan wekken, de ondersteuning betekent ook meer winst voor de boeren. FrieslandCampina gaat een hogere prijs betalen per MWh, die prijs ligt hoger dan de marktconforme prijs van €0,40 ct per MWh zij betalen €3 per MWh. De bestaande leden krijgen al een een automatische verhoging. Andere leden die nog niet via deze cluster hun levering doen, kunnen gewoon overstappen.

FrieslandCampina neemt al 40% aan groene stroom af van haar leden. Tevens kopen ze hun groencertificaten (Garantie van Oorsprong) rechtstreeks bij de aangesloten melkveehouders. Greenchoice en Ekwadraat bieden de leden een mogelijkheid aan om actief mee te doen aan dit project. Het beste contract krijgt een hogere vergoeding voor zijn geleverde energie. Ook gaan ze de premie over 2012 met terugwerkende kracht uitbetalen aan de melkveehouders.

 

Plaats een reactie