Noordzeeplatforms gebruiken voor opslaan windstroom

olieplatform
Volgens een bericht op de website van de NOS kunnen de Noordzeeplatforms beter gebruikt worden voor de opslag van windenergie. Onderzoeksinstituut TNO ziet dit als het beste antwoord voor de toekomst.

Platforms raken overbodig in de toekomst

De komende jaren zullen deze platforms niet meer nodig zijn omdat de voorraad aan gas op zal raken. De platforms zullen dan ook opgeruimd moeten worden maar deze kosten lopen in de honderden miljoenen euro’s. Zo denk TNO dat de platforms aangesloten kunnen worden aan de offshore windparken. Er verrijzen in de toekomst steeds meer nieuwe offshore windparken.

Overschot windenergie kan opgeslagen worden

Er zal daardoor meer windenergie worden geproduceerd en wanneer er een overschot is kan dit opgeslagen worden. Nu is er nog niet de mogelijkheid om de windenergie op te kunnen vangen. Zo kan de windenergie omgezet worden in waterstof wat makkelijker op te slaan is zegt Rene Petters van TNO. De windenergie kan dan weer worden ingezet wanneer er voldoende vraag is. Een tweede voordeel van het platform is dat de olie en gas wat zich nog bevind in de velden kan worden opgepompd. De energie die door gasturbines word geproduceerd zorgt voor een enorme CO2 uitstoot. Koppel dit aan windenergie en de uitstoot kan worden gereduceerd.

Engie toont interesse in plan van TNO

Engie heeft belangstelling voor het idee van TNO omdat zij het grootste gedeelte aan platforms in de Noordzee bezitten. Zij ontmantelen momenteel al een aantal platforms in de buurt van Den Helder. Zo is er al één platform voor de kust van Scheveningen die al is aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk. Het platform is verbonden met het vasteland waardoor de CO2 uitstoot enorm gereduceerd is. Daarom onderzoekt het energiebedrijf nu of zij al hun platforms kunnen aansluiten. Een platform die verder uit de kust ligt kan niet worden aangesloten omdat dit simpelweg teveel geld kost.

Desondanks komt er ook kritiek uit andere hoek zoals GroenLinks die vinden dat de bedrijven hun rotzooi koste wat kost om moeten ruimen. Zij zien geen toekomst in de vervuilende platforms die samen moeten gaan met duurzame energie. TNO zelf denkt dat over 4 jaar alle platforms kunnen worden aangesloten op de windparken.