Opslag Duurzame Energie ( ODE )

De wet voor Opslag Duurzame Energie is door de regering ingevoerd als een aanvullende heffing op het elektriciteits en aardgasverbruik, deze aanvullende heffing komt bovenop de energiebelasting die men betaald over zijn energieverbruik. Deze heffing is bedoeld om de subsidiepot voor duurzame energie te vullen. Vanaf 2013 moeten consumenten en afnemers hier een bijdrage aan gaan leveren. De heffing word in rekening gebracht op de eindafrekening.

Ten behoeve van de Stimuleringsregeling duurzame energie ( SDE )

Met deze wet wil Nederland de vereiste 14% aan opwekking van duurzame energie gaan behalen. De subsidie word vervolgens weer verstrekt aan producenten van duurzame energie. De SDE verstrekt ook vergoedingen aan producenten van biogas. De ODE verandert jaarlijks en dit is van invloed op uw energierekening want de Opslag Duurzame energie word namelijk steeds verhoogd. De werkelijke kosten staan altijd vermeld op uw eindafrekening. De verwachting is zelfs dat huishoudens in 2023 ruim €227 per jaar kwijt zijn aan de ODE.

Toekomst ODE gaat veranderen volgens Minister Kamp

De toekomst van de ODE is aan verandering onderhevig want Minister Kamp wil de ODE samenvoegen met de energiebelasting. Daar is duidelijk kritiek op want een consument heeft het recht om te weten hoe hoog deze opslag is, en door deze samen te voegen met de energiebelasting vervalt de transparantie.

4/10 - (85 stemmen)

Plaats een reactie