Opzegging gasleveringscontract

Bent u voornemens om uw gascontract stop te zetten? Dan treft u onderstaand een conceptbrief opzegging gasleveringscontact. Maak er gerust gebruik van, wijzig de brief waar nodig en stuur hem vervolgens aangetekend op naar uw gasleverancier.

 

[ Plaats ], [ Datum ]

Van: [ verbruiker ]

Aan: [ Naam Gasleverancier ]

Indien bekend: check jaarafrekening voor de gegevens

Betreft: Opzeggen gasleveringscontract

Geachte Heer en/of Mevrouw,

Hierbij zeg ik mijn( zakelijke ) contract met bovenstaande gegevens per eerst volgende mogelijkheid na dagtekening van deze brief op. Ik maak gebruik van de keuze om over te stappen naar een andere energiemaatschappij. De overeenkomst blijft gehandhaaft voor zover er andere diensten lopen dan de gaslevering.

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Naam:

Naam bedrijf:

 

Plaats een reactie