Overeenstemming bereikt over biomassa bijstook

biomassafabriek

De energieleveranciers en milieupartijen zijn in overeenstemming gekomen over de biomassa bijstook uit kolencentrales. Het debat over het bijstoken van biomassa liep moeizaam maar nu is dit aspect uit het Energieakkoord dan toch beklonken.

Biomassa bijstook moet duidelijke herkomst hebben

De energie afkomstig uit biomassa energie is groene energie. Door biomassa te verstoken in een kolencentrale komt er wel CO2 vrij, maar omdat deze door planten uit de atmosfeer is gehaald kun je stellen dat dit een CO2 neutraal proces is.

Duurzaamheidseisen vastgelegd

De milieu partijen wilden voorkomen dat die hiervoor bossen werden gekapt, en waren dus tegen het plan. Zij vonden dat de energiebedrijven daar te weinig rekening mee hielden. In het nieuwe onderdeel dat is gesloten hebben ze nu duurzaamheidseisen erin opgenomen. Dit betekent dat de biomassa energie alleen afkomstig mag zijn uit duurzaam beheerde bossen. De biomassa zal dan afkomstig moeten zijn van houtafval wat al geoogst is.

Extra convenant voor bossen met duurzaam certificaat

In een apart convenant zal er een certificaten systeem komen van alle percelen die een duurzaamheids certificaat dragen. Nederland zal nu het strengste beleid ter wereld voeren waar het gaat om biomassa bijstook. Dit nieuwe akkoord draagt ook bij aan de stijging van duurzame energie van 4.5% naar 5.7%.

Bron: NOS

Plaats een reactie