Power to gas

P2G is een techniek waar groene energie omgezet kan worden in gas. De Power to gas kan met drie methodes omgezet worden.

  • Waterstof in combinatie met kooldioxide.
  • Waterstof word toegevoegd aan het aardgasnet .
  • Waterstof met opgewaardeerd biogas vermengen

Er worden momenteel Power to Gas fabrieken gerealiseerd dit in combinatie met windparken op zee. Het overschot dat overblijft van windenergie kan goed worden benut om dit om te zetten in gas. De eerste grote P2G fabriek werd ontwikkeld voor Audi AG door ETOGAS.

Meerdere landen zijn al bezig met de Power to Gas techniek waar ze groene stroom omzetten in gas. In 2030 moet deze capaciteit 100 GW bedragen.

Plaats een reactie