Productie van zonne-energie en windenergie in 2022 naar 15.000 megawatt

wind solar

Europese netwerkbeheerder TenneT voorspelt dat de productie afkomstig van zonne-energie en windenergie op 15.000 megawatt zal staan in 2022 waarvan dat nu momenteel 4000 megawatt is.

Investeren in buitenlandse netten

De productie van de elektriciteitscentrales die draaien op aardgas en steenkool zal vervolgens afnemen met een vijfde deel vandaar dat TenneT wil investeren in buitenlandse elektriciteitsnetten die verbonden zijn met Nederland. De netwerkbeheerder wil een intensievere samenwerking gaan onderhouden met de Europese netwerkbeheerders zodat zij gezamenlijk nieuwe elektriciteitsverbindingen kunnen aanleggen. Ook het koppelen van de systemen is nodig om de toekomstige levering van elektriciteit te kunnen garanderen.

Stop subsidie in vervuilende centrales en investeer in verduurzaming

TenneT vindt dat er niet langer geĆÆnvesteerd moet worden in de vervuilende energiecentrales. Daarom investeren zij in elektriciteitskabels naar het buitenland met een capaciteit van 3400 megawatt die over zee en land lopen. De huidige situatie biedt ruimte om 6000 megawatt aan elektriciteit naar het buitenland te transporteren als ook de import ervan. Als gevolg hiervan kunnen alle Nederlandse huishoudens juist van goedkopere groene stroom profiteren.

Import groene stroom drukt de energierekening in de toekomst

Nederland heeft de import van buitenlandse groene stroom ook nodig om de pieken en dalen op te kunnen vangen die zich voordoet hier in Nederland als gevolg van de sluitingen van kolen en gascentrales. Tegen 2022 zal er 2700 megawatt minder aan elektriciteit beschikbaar zijn die afkomstig zijn van kolencentrales, en 1900 megawatt van gasgestookte centrales. Aangezien de productie in duurzame energie een toevlucht zal nemen met 360% ten opzichte van nu kunnen we beter anticiperen op het aandeel duurzame energie om deze in plaats van fossiele brandstoffen te gaan gebruiken.

Bron:Duurzaambedrijfsleven

Plaats een reactie