Productie windenergie en zonne-energie gestegen in 2017

Het CBS heeft voorlopige cijfers uitgebracht waaruit blijkt dat de productie uit windenergie en zonne-energie is gestegen in 2017. Vorig jaar steeg deze productie met 10% dan het voorgaande jaar. In 2016 was de productie uit duurzame energie 15 miljard kWh. In 2017 kwam dit percentage op 17 miljard kWh. Windenergie staat met 60% bovenaan en op de tweede plaats biomassa naar bijna 30%. De totale capaciteit steeg van 12.5% naar 13.8% aldus CBS.

Forse uitbreiding windparken zorgt voor hogere productie windenergie

Dankzij de komst van nieuwe windmolens steeg de totale capaciteit van windenergie met 16%. Offshore windenergie groeide naar bijna 1000 MW en onshore windenergie naar 3200 MW. Nieuwe windmolenparken die in 2016 werden opgeleverd waren in 2017 in productie. De groei in windenergie laat dan ook zien dat de kosten voor productie nog goedkoper kunnen worden. De kosten voor de bouw van offshore windparken waren hoger dan die op land.

Meer efficiëntie kan kosten offshore windenergie drukken

Een efficiëntere aanpak voor het onderhoud en operatief houden van windparken kunnen de kosten drukken zo stelt TU Delft. Op de derde plaats staat de productie van energie uit zonnepanelen. De capaciteit aan zonne-energie steeg van 1.6 miljard kWh naar 2.1 miljard kWh. Wordt er gekeken naar de totale capaciteit in 2017 dan komt dit neer op 2.7 gigawatt zonne-energie.

Minder productie biomassa in 2017

Het aandeel in biomassa daarentegen is gedaald. De reden hiervoor is dat biomassa meer wordt ingezet om duurzame warmte te produceren in plaats van elektriciteit. Desondanks is het totale aandeel in duurzame energie nog altijd niet voldoende in Nederland. De stijging tot nu toe is niet genoeg om de afspraken uit het Energieakkoord te kunnen behalen.

De kou van de afgelopen tijd zorgt er ook voor dat energieleveranciers meer moeten betalen op de handelsmarkt. Tevens waren er problemen met het gasnetwerk in Oostenrijk dit kwam door een explosie in een pijpleiding die van groot belang is. Vorige maand stegen de gasprijzen op de Britse handelsmarkt met 19%.

Plaats een reactie