SDE+ 2018 gaat voor bijna 85% naar zon en windprojecten

duurzame-stroomDe Rijksoverheid heeft gisteren bekend gemaakt dat bijna 85% van de SDE+ naar zon en windprojecten gaat. Er werd zelfs massaal ingeschreven op zonneprojecten. De kosten voor windenergie dalen nog steeds. Alleen al voor zon is er subsidie verstrekt voor 3945 projecten, voor onshore windenergie 215 projecten en 36 voor biomassa. 

4215 projecten krijgen subsidie vanuit de SDE+

Er worden dus circa 4200 projecten gesubsidieerd vanuit de SDE+ in het najaar. De daling van de kosten voor windenergie zet door. Wat gunstig is voor de energietransitie. Verder wordt er subsidie verstrekt voor kleinschalige projecten in geothermie (5) biomassa gas (6) thermische zon (5) en waterkracht 3 projecten. De technische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan ook door. En daarom worden de kosten goedkoper. Uiteindelijk hoeft de SDE+ dankzij die ontwikkelingen ook minder subsidies te verstrekken.

Kostenbesparend en innovatief

Het Regeerakkoord zet in op de meest rendabele projecten die minder kosten. De SDE+ fungeert als een soort veiling waardoor de aanvragers worden gestimuleerd om zo efficiënt mogelijk te werken. De projecten waarvoor zo min mogelijk subsidie nodig is wint in dat geval. Het spoort bedrijven dan ook aan een zo innoverend maar ook kostenbesparend project te ontwikkelen. En nu windenergie en zonne-energie betaalbaarder zijn dan voorheen is de prikkel om onderling te concurreren met elkaar.

Duurzame energieprojecten kunnen nog niet zonder subsidies

Omdat duurzame energie op bepaalde punten nog kostbaar blijkt, verstrekt de SDE+ de subsidies. Elk project gericht op duurzame energie kan in aanmerking komen voor een subsidie. Windparken, zonneparken, biomassa, waterkracht en geothermie zijn voorbeelden daarvan. Alleen energie produceren uit duurzame bronnen kan nog niet zonder de SDE+. Daarom is het gebruik van fossiele brandstoffen nog nodig. Voor 2018 stelde de overheid een bedrag van 6 miljard euro ter beschikking.

Productie wind en zon gestegen vorig jaar

De productie in windenergie en zonne-energie namen in 2017 toe. Er komen steeds meer windparken bij waardoor de kosten voor windenergie nog goedkoper worden. Nuon bouwt zelfs al haar eerste windpark die zonder subsidie mogelijk is.