Subsidie Zonneboilers

Bent u voornemens om een zonneboiler aan te schaffen? Dat is verstandig, en u bent daarmee duurzaam bezig. Maar nu rijst de vraag: Kan ik een subsidie aanvragen voor mijn zonneboiler? De overheid heeft daarvoor de Investeringssubsidie Duurzame Energie opgericht. Ook de ISDE genoemd. In deze subsidiepot is rekening gehouden met de aanschaf voor zonneboilers.

Prijzige zonneboilers

Een zonneboiler is niet een apparaat dat u zomaar even aanschaft. De prijzen beginnen bij €2000 en kunnen zelfs oplopen tot €5000. Om duurzame consumenten te stimuleren over te gaan tot de aankoop is er daarom een subsidieregeling. Een warmtepomp of biomassa ketel komen ook in aanmerking voor de subsidie.

Uw eigen gemeente kan ook een financiele hulp zijn bij de aanschaf

U kunt ook navraag doen bij uw eigen gemeente over de subsidie’s voor zonneboilers, los van de regering hebben gemeenten ook subsidiepotjes hiervoor. Wanneer er geen subsidie beschikbaar is, hebben gemeenten bijvoorbeeld alternatieven waar u naar kunt informeren zoals duurzame leningen, dit betekent dat u tegen een lage rente geld kunt lenen voor de aanschaf van uw zonneboiler.

Zonneboiler en andere duurzame maatregelen fiscaal aftrekbaar

Tevens kunt u de aanschaf van uw zonneboiler meenemen in uw belastingaangifte, omdat de zonneboiler valt onder de waardevermeerdering van uw huis is het fiscaal aftrekbaar. Informeer bij de belastingdienst en uw accountant over uw mogelijkheden.

Plaats een reactie