Tennet gaat miljarden in offshore windenergie investeren

Netbeheerder Tennet is van plan de komende jaren miljarden te gaan investeren in offshore windenergie. Dit is volgens TenneT hard nodig om de capaciteit van het hoogspanningsnet te versterken. Wanneer de capaciteit aan duurzame energie zal toenemen dan zijn aanpassingen aan het hoogspanningsnet cruciaal. De verwachting van de netwerkbeheerder is dat er meer vraag komt naar elektriciteit

Meer duurzame energie vraag verwacht in de toekomst

In de toekomst zullen er bijvoorbeeld meer elektrische auto’s bijkomen waardoor de vraag naar elektriciteit zal stijgen. Ook warmtepompen dragen bij aan de vraag. Er zullen zich veel ontwikkelingen voor gaan doen in de productie van duurzame energie. En daarop moet de netwerkbeheerder tijdig inspelen. De leveringszekerheid kan op deze manier gewaarborgd blijven. Dit voorkomt dan overbelasting van het hoogspanningsnet.

COBRAcable van TenneT

Met de uitbreiding kan er ook duurzame energie in grote hoeveelheden worden getransporteerd naar verbruikers. Als officiële netwerkbeheerder op zee is TenneT dan ook belast met de ondergrondse gelijkstroomverbindingen. De COBRAcable tussen Nederland en Denemarken transporteert duurzame energie. Kijken we naar de verbindingen met de overige landen dan zien we dat het aandeel duurzame energie met 50% zal groeien. Nederland zal dan als rotonde fungeren met het Noorden van Europa wat energie betreft.

Transport overschotten sneller van en naar Nederland

De overschotten van duurzame energie kunnen veel gemakkelijker getransporteerd worden. Wanneer een Europees land een tekort heeft aan energie dan kan Nederland sneller bijspringen. Voor de Nederlandse kusten zal er nog 3450 megawatt aan windenergie gerealiseerd worden. Andersom kan er ook weer duurzame energie naar Nederland getransporteerd worden. Dat gebeurt al omdat Nederland nog niet voldoende opwekkingscapaciteit heeft.

Aansluitcapaciteit wordt uitgebreid

In de komende twee jaar zal TenneT 7000 megawatt aan aansluitcapaciteit realiseren. Dit is voldoende om 7 miljoen huishoudens in hun energiebehoefte te kunnen voorzien. Een deel van de inkomsten van TenneT zijn afkomstig van de Green Hybrid Bonds. Deze hybride obligaties leverden 1 miljard euro op. Het rendement van deze obligaties moet 3 procent gaan opleveren in de komende 7 jaren.

Plaats een reactie