Toekomstmuziek, Groene stroom omzetten in gas

Power-to-Gas word de techniek genoemd waarmee je groene stroom omzetten kunt in gas, 11 grote bedrijven uit de energiesector willen dit gaan realiseren. De bedrijven zijn afkomstig uit Nederland, Belgie, Duitsland , Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Met de techniek willen zij met de bestaande windturbines op de Noordzee de opgewekte groene electriciteit om gaan zetten in gas. Ze willen dit gas opslaan in daarvoor bestemde accu’s. Dit omdat de onvoorspelbaarheid van wind groot is. P2G neemt een belangrijkere rol in in ons energiesysteem voor de komende jaren.

De overschotten van groene stroom uit windenergie kunnen zo goed benut worden. Zo kan het gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen, en het transport en waterstof in de chemische industrie.

Over 15 jaar moet er een capaciteit van 100 gigawatt aan windenergie op de noordzee zijn geinstalleerd. Met de overschotten die opgeslagen zijn kunnen ze het gas later gebruiken. Het nieuwe platvorm bekijkt nu de mogelijkheid om de stroom op grote schaal om te kunnen zetten. Dat bied ook meteen de mogelijkheid om via de bestaande gasleidingen die lopen op de bodem van de noordzee, het opgeslagen gas te kunnen vervoeren naar het vaste land. Daarmee word de druk op de elektriciteitsleidingen ook verlicht. Gasunie, Tennet, DNV Kema en Alliander doen mee aan dit grootschalige project.

Plaats een reactie