Transportkosten gas in 2020 met 8.6% omhoog

Transportkosten gas in 2020 met 8.6% omhoogDe ACM meldt op haar website dat de transportkosten gas in 2020 met 8.6% omhoog gaan. Gasunie Transport Services had een begroting van 10% beraamd. Maar dit blijkt dus neer te komen op 8.6%. De Autoriteit Consument en Markt bepaalde een aantal jaren terug dat de Gasunie zich aan de regulering van de tarieven moest houden. De Autoriteit reguleert immers de tarieven die de netbeheerders mogen vragen.

Transportkosten gas in 2020 met 8.6% omhoog

GTS moet elk jaar voor de maand juli haar tarieven doorgeven voor de jaarlijkse veiling van transportcapaciteit. Zo dalen de inkomsten van GTS dit jaar naar 878 miljoen. De transporttarieven voor 2019 zijn met 4% gestegen. De ACM is de toezichthouder van de netbeheerders omdat zij nog altijd een monopolie positie bezitten op de energiemarkt. Daarom mogen de transporttarieven niet hoger gemaakt worden dan daadwerkelijk nodig is. Voor 2020 stijgen de transporttarieven dus meer.

Nieuwe tariefstructuren voor meer transparantie

Vorig jaar heeft de ACM afspraken gemaakt met de GTS, TAQA, BBL Company en andere belangenorganisaties. Hieruit kwamen nieuwe tariefstructuren. De afspraken leiden ertoe dat de transparantie gewaarborgd wordt. Dit zorgt voor transparantie op het gebied van de tarieven. Zo is er het postzegeltarief ingevoerd. Dus wordt er één tarief betaald om gas in te brengen in het GTS netwerk. Ook is het tarief om gas te onttrekken hetzelfde. Gas opslaan geniet nu een korting van 60% wat eerder nog maar 25% was.

GTS mag inkomsten verhogen

Een rechter heeft bepaald dat GTS meer inkomsten mocht genereren uit de transporttarieven. Dit is aanvankelijk door de besluiten van de ACM niet gebeurd. Wat nu resulteert in een hogere stijging van de transporttarieven voor volgend jaar. Ondanks een en hetzelfde tarief, zullen afnemers die verder van Groningen wonen wel iets meer betalen. Het vervoeren van gas gaat immers over een langere afstand.

Grote vraag of de stijging wordt doorberekend aan de consument

De kans is groot dat energieleveranciers de verhogingen doorberekenen. In welke mate en in hoeverre is nog niet bekend. Netbeheerders moeten kosten maken om het netwerk te onderhouden. Wij betalen deze kosten nog altijd via onze energierekening. De transportkosten gas worden berekend aan de hand van de aansluiting of het volume aan aardgas dat wordt verbruikt.

Plaats een reactie