Uw bedrijf en de Wet Milieubeheer

Ondernemers en bedrijven die per jaar boven de grens van 50.000 kWh elektriciteit en meer dan 25.000 kubieke meter gas verbruiken moeten aan de regels van de wet Milieubeheer voldoen. Bent u ondernemer die over genoemde grenzen van elektriciteit en gas gaat? Dan moet uw bedrijf energiezuinige maatregelingen treffen die u binnen vijf jaar terugverdiend heeft. De overheid kan uw bedrijf daarom controleren. De wet schrijft voor dat u uw verantwoordelijkheden kent om uw bedrijf zoveel mogelijk te verduurzamen. De ervaring leert dat veel bedrijven weinig notie hebben van deze wet.

Velen weinig bekend met de Wet Milieubeheer

Het blijkt tevens ook dat vaak de financiële middelen ontbreken en vaak weten ze niet welke stappen ze moeten ondernemen. Om het financieel aantrekkelijker te maken is er de SDE+, deze regeling is er niet alleen voor particulieren ook voor bedrijven dus. En niet alleen de SDE+ is er, er zijn ook voldoende andere regelingen voor ondernemers. De EIA ook wel de Energie investeringsaftrek kan helpen. De gemeente waarin uw bedrijf gevestigd is, kan ook subsidies verstrekken. Informeer bij uw gemeente wat er mogelijk is voor u.

De EIA voor duurzame investeringen

Maakt u gebruik van de EIA? Dan kunt u meer dan de helft van uw investeringskosten (54%) van uw fiscale winst aftrekken. Natuurlijk is het doen van duurzame maatregelen van uw bedrijf een kostbare investering. Maar kies voor maatregelen die uw bedrijf binnen vijf jaar kan terugverdienen. Is deze vijf jaar verstreken? Dan gaat uw bedrijf juist besparen. Op de website van het RVO staat beschreven welke investering onder de EIA vallen. Er is daarvoor een speciale energielijst opgesteld. Daarin staat precies omschreven hoeveel fiscale aftrek u ontvangt voor de duurzame investeringen.

Valt uw bedrijf wel of niet onder de wet?

Elk bedrijf kent weer een andere structuur. U kunt uw kantoorpand voorzien van duurzame verlichting bijvoorbeeld. Of u plaatst zonnepanelen op het bedrijfspand. Maatwerk kan nodig zijn en u kunt daarvoor een maatwerkadvies opvragen. Er zijn enorm veel mogelijkheden. U kunt uw bedrijf dus op verschillende punten verduurzamen. Horecabedrijven kunnen hun keukens verduurzamen bijvoorbeeld met speciale afzuigkappen. De lijst is voorzien van codes aan de hand van deze codes kunt u bekijken waar u de EIA voor kunt gebruiken.

Uitgesloten sectoren

Er zijn bedrijven die niet onder de Wet Milieubeheer vallen. Deze bedrijven vallen dan weer onder het Europese CO2 rechtensysteem. Dit zijn veelal bedrijven uit de glastuinsector. Ook bedrijven die een meerjarenafspraak hebben gesloten voor energie-efficiëntie zijn uitgesloten. Als uw bedrijf om economische redenen de maatregelingen niet kan treffen, dan krijgt u in bepaalde gevallen uitstel verleend.

Dieren houden als hobby?

De bedrijven die te maken hebben met de Wet Milieubeheer vallen in de transportsector of de agrarische sector. De overheid bekijkt dus uw bedrijfsstructuur aan de hand daarvan wordt beslist of uw bedrijf wel of niet onder de Wet Milieubeheer valt. Een particulier kan zelfs te maken krijgen met de wet als zij iets ondernemen van bedrijfsmatige omvang. Of het houden van dieren zoals geiten of schapen als hobby. Deze personen moeten dan ook voldoen aan de wetten van het milieubeheer.

Vraag uw energieleverancier om advies

Uw energieleverancier kan u ook van dienst zijn zij hebben personeel in dienst die u daarmee kunnen helpen. Uiteindelijk zal uw bedrijf de hoge energiekosten kunnen verlagen en daar zit dan uw winst. In de toekomst zal de overheid uw bedrijf kunnen controleren, en dan is het wel zo fijn als u aan alle voorschriften voldoet.

Plaats een reactie