Verplichte gasaansluiting nieuwbouwwoningen vervalt per 1 juli

energieneutraal huisHet Ministerie van Binnenlandse zaken heeft besloten de verplichte gasaansluiting  voor nieuwbouwwoningen te schrappen. Vanaf 1 juli zal deze aansluitplicht dan ook worden geschrapt uit het bouwbesluit. Het nieuws werd bekend tijdens een congres vanuit het Lente-akkoord. Vanaf 2021 moeten minstens 50.000 bestaande woningen aardgasvrij gemaakt worden. En de nieuwbouw moet zelfs 100% aardgasvrij zijn aldus het platform van Lente-akkoord.nl.

Nog steeds nieuwbouw opgeleverd met gasaansluiting

Momenteel is 50% van de nieuwbouw woningen al aardgasvrij. Maar er zijn nog altijd nieuwbouw woningen die wèl opgeleverd worden met een gasaansluiting zo’n 64%. Daarom zouden netbeheerders met de overige partijen moeten pleiten voor het afschaffen van de aansluiting. Desnoods worden de woningen daarop aangepast. Het voorstel moet nog gekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer.

Innovatiesubsidie voor transitie naar aardgasvrije woningen en gebouwen

Er zal 12.8 miljoen euro beschikbaar komen om wijken aardgasvrij te maken. Ook gebouwen komen in aanmerking voor de subsidie. Er kunnen al aanvragen ingediend worden voor de subsidie bij de Topsector Energie. Het kabinet streeft er sowieso naar om in 2050 100% duurzaam te zijn. Dat houdt in dat alle woningen verduurzaamd moeten zijn.

Gemeenten moeten wijk aanmelden die gasvrij kan worden gemaakt

Gemeenten moeten ook hard aan het werk. Zij kunnen voor 1 juli een wijk aanmelden die van het gas afgehaald kan worden. De gemeenten krijgen hiervoor een subsidie. Wanneer hun plannen tijdig zijn ingeleverd kunnen ze voor het einde van het jaar de subsidie ontvangen. Zo is er ook een brochure uitgebracht waarin de alternatieven voor aardgas staan beschreven. Een handig naslagwerk voor bouwbedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Velen vragen zich af of het daadwerkelijk kan een woning zonder gasaansluiting. Dit kan en een energieneutraal huis zonder gasaansluiting levert geld op. Niet elk huishouden is financieel bij machte om dit op te hoesten. Verhuurders en energiebedrijven kunnen alternatieven gaan bieden. In de vorm van huurovereenkomsten voor een warmtepomp of zonnepanelen.

Plaats een reactie