Brief sturen aan de Geschillencommissie Energie en Water

Afzender:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Email:

Geadresseerde:
Geschillencommissie Energie en Water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Betreft: Klacht over [onderwerp klacht]

Woonplaats, datum

Geachte Heer e/o mevrouw,

Bij deze wil ik mijn klacht indienen. Deze klacht heb ik ook bij mijn energieleverancier ingediend maar dit is niet naar mijn tevredenheid opgelost. De klacht omvat het volgende: [korte omschrijving klacht].

Zou u zo vriendelijk willen zijn om binnen vier weken op mijn klacht te reageren?

Met vriendelijke groet,

Naam

 

Meer voorbeeld brieven

Plaats een reactie