Klacht over jaar- of eindafrekening energie

Afzender:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Email:

Geadresseerde:
Naam energiebedrijf:
Adres:
Postcode en woonplaats:

Betreft: klacht over jaar of eindafrekening energie

Woonplaats, datum

Geachte Heer e/o mevrouw,

Bij deze dien ik een klacht in over mijn jaarafrekening, mijn klacht omvat het volgende: [reden klacht]

Ik vraag u vriendelijk om binnen een termijn van vier weken te reageren op dit schrijven, wanneer mijn klacht niet binnen de gestelde termijn is opgelost, zal ik mijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Energie en Water.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

 

Meer voorbeeld brieven

Plaats een reactie